Informacje ogólne o Urzędzie

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Rodzaj Powiat Ziemski

herb powiatu

Województwo mazowieckie
Powiat szydłowiecki
Miejscowość SZYDŁOWIEC
Adres Starostwo Powiatowe
pl. M. Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec
Kontakt

Biuro Obsługi Petenta
48 617-70-00

Kancelaria Starosty
48 617-70-00 wew. 23
48 617-70-09
e-mail: powiat@szydlowiecpowiat.pl
ePUAP: /9538hqdqgn/skrytka

Kierownictwo Urzędu
Starosta Włodzimierz Górlicki
tel. 48 617-70-00 wew. 23
e-mail: starosta@szydlowiecpowiat.pl
Wicestarosta Anita Gołosz
tel. 48 617-70-00 wew. 23
e-mail: wicestarosta@szydlowiecpowiat.pl
Skarbnik Dorota Jakubczyk
tel. 48 617-70-00 wew. 04
e-mail: skarbnik@szydlowiecpowiat.pl
Przewodniczący Rady Roman Woźniak
tel. 48 617-70-00 wew. 05
e-mail: przewodniczacy_rady@szydlowiecpowiat.pl