Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z terenu Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Przedsiębiorstwa P-U-H „ARIS”

Informacja

Inforamcja dotycząca wydania decyzji na wniosek Stacji demontażu samochodów

Inforamcja dla studentów

Wypłata stypendiów z III edycji konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski „Wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007 w Powiecie Szydłowieckim”

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Stacji Paliw Płynnych i Gazowych, zlokalizowanej na działce nr ewid. 359

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Szydłowieckiego z dnia 9 września 2004 r. znak: RO-7512-11-5/04 dot. koncesji na wydobywanie piasków czwartorzędowych ze złoża „Gąsawy Rządowe-Niwy”

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na rozpoznawanie złoża piasku „Wysoka IIIA”

Informacja dla Studentów

Podpisywanie umów w ramach Działania 2.2 ZPORR - „Wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007 w Powiecie Szydłowieckim”

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki z o. o. HANZA BROKERS na pobór i piętrzenie wody w stawach

Informacja

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Stacji demontażu samochodów

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na rozpoznawanie złoża piaskowców jurajskich „Szydłówek-SASPOL”

Informacja dla uczniów Zespołu Szkół...

Podpisywanie umów w ramach Działania 2.2 ZPORR - „Wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2006/2007 w Powiecie Szydłowieckim”

Informacja dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych...

Podpisywanie umów w ramach Działania 2.2 ZPORR - „Wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2006/2007 w Powiecie Szydłowieckim”

Informacja

Informacja o dotycząca wydania decyzji na wniosek Urzędu Gminy w Mirowie 26-503 na budowę drogi gminnej Mirówek-Mirów Stary.

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi, wód opadowych i roztopowych z terenu Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo - Usługowego „KEM-MAT”

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Urzędu Miejskiego w Szydłowcu na wykonanie przepustu w ciągu ul. Hubala w m. Szydłowiec

Informacja

Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Urzędu Miejskiego na budowę ulicy Polanki

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY SZYDŁOWIECKIEGO o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku)ze złoża „Chustki-Staszewscy”

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie piaskowców jurajskich ze złoża „Śmiłów 5”

Informacja

UWAGA STUDENCI!!! wypłata III transzy stypendium

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na rozpoznawanie złoża kruszywa naturalnego (piasków czwartorzędowych) „Chustki III”, położonego w miejscowości Chustki

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na rozpoznawanie złoża piaskowców jurajskich „Podolszanka I”, położonego w miejscowości Śmiłów

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich dla zakładu pralniczego

Informacja

Informacja o wydaniu decyzji na wniosek Gminy Orońsko na budowę drogi gminnej oraz przebudowę odcinka linii napowietrznej

Informacja

Informacja dotycząca niżej wymienionej nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa (KW 11916) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja

Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Urzędu Miejskiego w Szydłowcu na budowę ulicy Polanki

Informacja

Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy w Mirowie na budowę drogi gminnej

Informacja

Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Orońsko na budowę drogi gminnej

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu i piętrzenie wód własnych

Informacja

Uwaga uczniowie!!! - dopłata do II transzy stypendium

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych wód opadowych i roztopowych

Informacja


Zalesienia gruntów porolnych w roku 2006 stanowiących własność osób fizycznych na terenie naszego powiatu zastały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informacja

Informacja dotycząca naboru wniosków o stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalanych

Informacja

Informacja dotycząca naboru wniosków o stypendium dla studentów z Powiatu Szydłowieckiego

Informacja

Informacja dotycząca wydania decyzji na wniosek "EKOSFERA"

Informacja

Informacja o budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wysocko i Stanisławów

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu

Informacja

Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku "EKOSFERA"

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Szydłowieckiego z zakresu kultury fizycznej i sportu

Informacja

Informacja o budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wysocko i Stanisławów

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście wodociągu z rur PCV Ø 160 pod dnem rzeki Smagowianki

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Szydłowieckiego z zakresu kultury fizycznej i sportu

Informacja

Informacja - budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Skłoby

Informacja

Informacja - przebudowa drogi gminnej w Orłowie /działka nr ewid. gr. 125/ gm. Jastrząb

Informacja

Informacja - przebudowa drogi gminnej w Orłowie /działka nr ewid. gr. 125/ gm. Jastrząb

Informacja

Informacja - budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skłoby i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Skłoby, Stefanków, Nadolna gm. Chlewiska