Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie piaskowców jurajskich ze złoża "Szydłówek - Bielecki"

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z instalacji zlokalizowanych na terenie Zakładu Materiałów Budowlanych Sławomir Wasik

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Sp. z o.o. HANZA BROKERS z siedzibą w Warszawie na wprowadzanie do wód, oczyszczonych ścieków dla Domu Pogodnej Starości zlokalizowanego we wsi Huta

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „STOLPAW-Bis”...

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki z o. o. HANZA BROKERS na wprowadzanie do wód, wód opadowych, drenażowych i roztopowych z terenu projektowanego...

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych powiatu szydłowieckiego z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz promocji

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wznowieniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę zbiorników wodnych oraz pobór i piętrzenie wody w stawach zlokalizowanych na działkach położonych w m. Huta

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych do ziemi z terenu projektowanego zespołu budynków w miejscowości Krogulcza Sucha

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych do gruntu z terenu budynku z usługami gastronomicznymi – karczma regionalna w miejscowości Dobrut

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Szydłowieckiego z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie piaskowców jurajskich ze złoża „Śmiłów – Podolszanka” położonego na terenie wsi Śmiłów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie piaskowców jurajskich ze złoża „Szydłówek - SASPOL” położonego na terenie wsi Szydłówek

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnej oferty o udzielenie zamówienie publicznego "Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych".

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „ELTER”

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód własnych dla potrzeb nawadniania systemem kroplowym upraw warzywnych w m. Gąsawy Plebańskie

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody rzeki Szabasówki Prawej w km 18 + 680 w miejscowości Lipienice Górne

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przyjęcia wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji do przetaczania paliw płynnych, zlokalizowanej na terenie Stacji Paliw Płynnych w m. Zdziechów