Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbudowy przepływowego zbiornika wodnego na powierzchni 1,5 ha wraz z odbudową - remontem zapory czołowej na długości 170m oraz odmuleniem czaszy zbiornika na pow.3,00 ha, zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Łaziska, gmina Orońsko, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Jana Macheta.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   177.688 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, przebudowę rowu chłonno-wyparowującego oraz wprowadzanie do w/w rowu wód opadowych pochodzących z terenu stacji paliw LUKOIL w miejscowości Dobrut, gmina Orońsko (tj. działek o nr ewid. 28/2, 27/2, 27/8, 27/10, 27/12 oraz 26/2), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez PRO-SAN Projektowanie Obiektów Budowlanych Inżynierskich i Instalacyjnych w Radomiu - czerwiec 2013r.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   179.160 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod projektowanym zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 56+400 (strona prawa - działka drogowa o nr ewid. 255), na teren działki o nr ewid. 325/3, zlokalizowanej w miejscowości Lipienice Dolne, gmina Jastrząb, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawny.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   186.114 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe EKOPROJEKT Marek Fice w Kielcac.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   177.979 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu o powierzchni 0,098 ha, na działce o nr ewid. 210, zlokalizowanej w miejscowości Orońsko, gmina Orońsko, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   146.219 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod projektowanym zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 42+000 (strona prawa - działka o nr ewid. 722), na teren działki o nr ewid. 675, zlokalizowanej w miejscowości Pawłów, gmina Chlewiska, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Szymona Matere.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   179.629 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ryszarda Wojtal.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   188.305 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod projektowanym zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 40+760 (strona lewa - działka o nr ewid. 421), na teren działki o nr ewid. 265, zlokalizowanej w miejscowości Chlewiska, gmina Chlewiska, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Józefa Witolda Ogińskieg.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   186.078 KB

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dniem 02 kwietnia 2013r. na wniosek Urzędu Miejskiego w Szydłowcu  w sprawie zmiany decyzji Starosty Szydłowieckiego znak: RO-6223-1-3-/06 z dnia 01 lutego 2006r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Szydłowiec na odprowadzanie ścieków opadowych z terenu miasta Szydłowca do rzeki Korzeniówki.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   160.890 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających w swoim składzie substancję szczególnie szkodliwą dla środowiska wodnego tj. fosfor ogólny, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Józefa Witolda Ogińskieg.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   197.310 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - wykonanie przepustu w rowie drogowym pod projektowanym zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 37+860 (strona lewa - działka o nr ewid. 2116), na teren działki o nr ewid. 2117/2, zlokalizowanej w miejscowości Chlewiska, gmina Chlewiska, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawny.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   173.367 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wspólne, szczególne korzystanie z wód rzeki Szabasówki Lewej dla potrzeb stawów rekreacyjnych zlokalizowanych w miejscowości Zastronie, gmina Szydłowiec, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Tadeusza Gałązkę – grudzień 2012r.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   164.380 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonie przejść rurociągiem gazowym pod dnem rzeki Korzeniówki w miejscowości Szydłowiec, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Tadeusza Gałązkę – styczeń 2013r.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   176.171 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (tj. azot amonowy, fosfor ogólny), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ryszarda Wojtalę.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   199.938 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Oronki oraz źródła w Orońsku dla potrzeb stawów hodowlanych w Orońsku, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez Zakład Ochrony Środowiska „INWEST-EKO” S.Obarski i Wspólnicy sp. j. z Kielc – grudzień 2012r.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   158.814 KB