Uchwała nr: RIO-R/389/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załączniki
Uchwała nr: RIO-R/389/10.pdf   168.257 KB

Uchwała nr: RIO-R/388/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały budżetowej oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu na rok 2011.

Załączniki
Uchwała nr: RIO-R/388/10.pdf   196.336 KB