Uchwała Nr: Ra.407.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2011 r.

w sprawie: wydania opinii o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych.

Załączniki
Uchwała Nr: Ra.407.2011.pdf   574.836 KB