Uchwała Nr Ra.390.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2014 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr Ra.390.2014.pdf   726.833 KB