Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok