Uchwała Nr Ra.156.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014.

Załączniki
Uchwała Nr Ra.156.2015.pdf   750.429 KB