Uchwała Nr 9/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie: rezygnacji Anny Grażyny Jagieło kandydata Komitetu Wyborczego Wyborców Siła Szydłowca w okręgu wyborczym nr 2 na radną w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Załączniki
Uchwała Nr 9/2018   169.186 KB

Uchwała Nr 8/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie: ustalenia formatu i treści kart do głosowania

Załączniki
Uchwała Nr 8/2018   305.631 KB

Uchwała Nr 7/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie: sprostowania omyłki pisarskiej w protokole rejestracji listy kandydatów na radnych Rady Powiatu w Szydłowcu w okręgu wyborczym nr 1 zgłoszonej przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Gospodarcze

Załączniki
Uchwała Nr 7/2018   172.894 KB

Uchwała Nr 6/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie: sprawdzenia zgodności danych obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. z dokumentami zgłoszeniowymi

Załączniki
Uchwała Nr 6/2018   142.920 KB

Uchwała Nr 5/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie: wezwania pełnomocnika do usunięcia wad zgłoszeń list kandydatów na radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Alternatywa dla Szydłowca

Załączniki
Uchwała Nr 5/2018   155.233 KB

Uchwała Nr 4/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie: ustalenia planu pracy i harmonogramu dyżurów członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 4/2018   179.040 KB
Załącznik   287.063 KB

Uchwała Nr 3/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie: wypisywania nazwy miejscowości w rubryce "Adres zamieszkania" w liście poparcia.

Załączniki
Uchwała Nr 3/2018   177.086 KB

Uchwała Nr 2/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie: wyboru pełnomocnika do spraw informatyki.

Załączniki
Uchwała Nr 2/2018   195.229 KB
Załącznik   264.692 KB

Uchwała Nr 1/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Uchwała Nr 1/2018   255.328 KB