Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu

Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu
Adres 26-500 Szydłowiec
ul. Kolejowa 78
Kontakt

tel./fax 48 617 58 61
e-mail: zdpszydlowiec@vp.pl

www: zdp.szydlowiecpowiat.pl

Skład Osobowy
Dyrektor inż. Marek Ruszczyk
Specjalista mgr inż. Irmina Tomkowska-Stopa

mgr inż. Radosław Wawrzykowski
Inspektor inż. Krystian Bekiel


Wnioski wnoszone na piśmie należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych
26-500 Szydłowiec
ul. Kolejowa 78

w godzinach pracy
poniedziałek - piątek od 700 do 1500