Dane jednostki

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach znajduje się na terenie gminy Orońsko, w powiecie szydłowieckim, w województwie mazowieckim. Przeznaczony jest dla 80 osób, w tym dla 35 osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla 45 osób w podeszłym wieku -  kobiet i mężczyzn. DPS „DK” jest obiektem nowoczesnym, wybudowanym z zachowaniem obowiązujących standardów. Rozwiązania architektoniczne dostosowano do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających w zakresie  wynikających z indywidualnych potrzeb. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świiadczeń zdrowotnych przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dysponujemy 54 pokojami z łazienkami, umywalkami i wc, przedpokojami, w tym 29 pokojami jednoosobowymi. Pokoje wyposażone są w łóżka, stół, krzesła, fotele, szafki nocne, a także w system przyzywowo – alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego. Mieszkańcy mogą posiadać własne meble i rzeczy przypominające dom rodzinny. Aktywizacja i usprawnianie mieszkańców odbywają się w czasie zabiegów na rehabilitacji, terapii zajęciowej, imprezach kulturalnych i rozrywkowych. Ułatwiamy mieszkańcom utrzymanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym. Podczas pobytu w Domu każdy mieszkaniec traktowany jest indywidualnie, z należytym szacunkiem, z poszanowaniem Jego godności.