Dyrekcja

Dyrektor inż. Andrzej Mularczyk specjalista organizacji pomocy społecznej Zastępca Dyrektora mgr Barbara Siara specjalista pracy socjalnej, organizacji i metod pomocy społecznej