Zaasady funkcjonowania Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który realizuje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, kierowników działów i samodzielnych stanowisk pracy. W Domu funkcjonują: - Zespół Finansowo – Księgowy; - Zespół Administracyjno – Gospodarczy i Obsługi (dział administracyjno – gospodarczy, kuchnia, pralnia); - Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy (dział terapeutyczny, dział opiekuńczy); - Stanowiska samodzielne (inspektor d/s pracowniczych). Zasady funkcjonowania Domu reguluje Dyrektor w drodze Zarządzeń. Kierownicy poszczególnych Zespołów i Działów każdy w ustalonym zakresie podejmuje działania i prowadzi sprawy związane z realizacją zadań. W Domu działa Rada Mieszkańców, będąca organem samorządu mieszkańców oraz rzecznikiem interesów i partnerem pracowników i Dyrekcji Domu. Mieszkańcy Domu i pracownicy mogą załatwiać swoje sprawy oraz składać wnioski, skargi i zażalenia u Dyrektora, jego Zastępcy, Głównego Księgowego, kierowników działów, w godzinach urzędowania.


Zasady organizacyjne Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który realizuje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, kierowników działów i samodzielnych stanowisk pracy. W Domu funkcjonują: - Zespół Finansowo - Księgowy, - Zespół Administracyjno - Gospodarczy i Obsługi (dział administracyjno - gospodarczy, kuchnia, pralnia), - Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy (dział terapeutyczny, dział opiekuńczy), - Stanowiska samodzielne (inspektor d/s pracowniczych). Zasady organizacyjne funkcjonowania Domu określa Dyrektor w drodze Zarządzeń. Kierownicy poszczególnych Zespołów i Działów, każdy w ustalonym zakresie, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań. W Domu działa Rada Mieszkańców, będąca organem samorządu mieszkańców oraz rzecznikiem interesów i partnerem pracowników i Dyrekcji Domu. Mieszkańcy Domu i pracownicy mogą załatwiać swoje sprawy oraz składać wnioski, skargi i zażalenia u Dyrektora, jego Zastępcy, Głównego Księgowego, kierowników Działów, w godzinach urzędowania