Kontrole wewnętrzne w 2012r.

Kontrole wewnętrzne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu przeprowadzane były z zakresu:

1) Stan BHP i PPOŻ oraz przestrzeganie dyscypliny pracy,

2) Realizacja polityki bezpieczeństwa danych osobowych i przestrzeganie postanowień polityki bezpieczeństwa.

3) Prawidłowość realizacji zamówień publicznych,

4) Weryfikacja finansowa i rachunkowa dokumentów księgowych,

5) Prawidłowość przyznania statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku,

6) Kontrola prawidłowości wypłacania świadczeń osobom bezrobotnym dot. długości i wysokości tych świadczeń,

7) Prawidłowość realizacji wniosków i umów – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

8) Prawidłowość realizacji wniosków i umów – wyposażenie lub doposażenia stanowiska prac,

9) Prawidłowość realizacji wniosków i umów – realizacja w ramach środków PFRON,

10)Prawidłowość realizacji wniosków i umów – staże i weryfikacji list stażystów,

11)Prawidłowość realizacji wniosków i umów – zatrudnienie subsydiowane,

12)Prawidłowość realizacji zadań na stanowisku specjalisty - specjalista ds. rozwoju,

13) Prawidłowość realizacji projektów w ramach zawartych umów i porozumień,

14)Prawidłowość realizacji zadań na stanowisku specjalisty – pośrednik pracy,

15)Prawidłowość realizacji zadań na stanowisku specjalisty- doradca zawodowy,

16)Prawidłowość realizacji zadań na stanowisku specjalisty- lider klubu pracy,

17)Prawidłowość realizacji wypłat dodatków aktywizacyjnych.