główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa gazu płynnego propan-butan przeznaczonego do celów grzewczych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2019 roku

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w III kwartale 2019 roku

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w II kwartale 2019 roku

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2019 roku.

artykuł nr 5

Plan zamówień publicznych na 2019 rok