Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w II kwartale 2019 roku

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2019 roku.

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Załączniki
Plan zamówień publicznych na 2019 rok   305.767 KB

Zapytanie ofertowe na dostawę Ryb przetworzonych i konserwowanych, warzyw i owoców w postaci mrożonej do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2019 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w I kwartale 2019 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2019 roku

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na dostawę Produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2019 roku

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na dostawę Produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2019 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2019 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w IV kwartale 2018 roku

Załączniki
Ogloszenie   469.193 KB
Zalacznik nr 1   78.000 KB
Zalacznik nr 2 - wzor umowy   44.500 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   351.581 KB

Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w III kwartale 2018 roku

obrazek
Załączniki
Ogłoszenie   853.248 KB
Załącznik nr 2 - wzór umowy   44.500 KB
Załącznik nr 1   87.000 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   372.585 KB

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach od 15.05.2018r.

Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w II kwartale 2018 roku

Załączniki
Ogłoszenie   429.295 KB
Załącznik nr 1   80.500 KB
Załącznik nr 2 - wzór umowy   44.500 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   368.398 KB

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach od 02.01.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę Środków czystości do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2018 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Ryb przetworzonych i konserwowanych, warzyw i owoców w postaci mrożonej do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2018 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w I kwartale 2018 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2018 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2018 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2018 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2018 roku

Plany zamówień publicznych na 2018 rok

Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w IV kwartale 2017 roku

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach od 02.10.2017

Załączniki
Specyfikacja   6.303 MB
Ogłoszenie   2.649 MB
Załączniki do SIWZ   71.000 KB
Informacja z otwarcia ofert   430.192 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   411.465 KB

Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w III kwartale 2017 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w II kwartale 2017 roku

obrazek

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach od 23.01.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę ryb przetworzonych i konserwowanych, warzyw i owoców w postaci mrożonej do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2017 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w I kwartale 2017 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2017 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2017 roku

Załączniki
Ogłoszenie   925.355 KB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy   49.000 KB
Załącznik   41.000 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   683.361 KB

Zapytanie ofertowe na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2017 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2017 roku

Plany zamówień publicznych na 2017 rok

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach od 12.12.2016

Zapytanie ofertowe na dostawę Owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w IV kwartale 2016 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w IV kwartale 2016 roku

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego...

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach od 01.10.2016r.

Zapytanie ofertowe na dostawę Owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w III kwartale 2016 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w III kwartale 2016 roku

obrazek

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego...

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach od dnia 01.04.2016r.

Zapytanie ofertowe na dostawę Owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w II kwartale 2016 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w II kwartale 2016 roku

obrazek

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propna-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach od dn. 25.01.2016r.

Załączniki
Ogłoszenie   1.131 MB
Specyfikacja   66.500 KB
Załączniki do specyfikacji   62.000 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   919.019 KB

Zapytanie ofertowe na dostawę Ryb przetworzonych i konserwowanych, warzyw i owoców w postaci mrożonej do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2016 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w I kwartale 2016 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w I kwartale 2016 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2016 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2016 roku

obrazek

Zapytanie ofertowe na dostawę Produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2016 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę Różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2016 roku

obrazek

Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców do Domu...

Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w IV kwartale 2015 roku

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego...

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach od dnia 01.10.2015r.

Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw i owoców do Domu...

Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w III kwartale 2015 roku

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego...

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan Do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach od 15.05.2015r.

Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw i owoców do Domu...

Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w II kwartale 2015 roku

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach od dnia 12.01.2015r.

Ogłoszenie o wszczęciu wewnętrznego postępowania przetargowego poniżej 30000 euro na dostawę Ryb przetworzonych i konserwowanych, warzyw i owoców w postaci mrożonej do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2015 roku

Ogłoszenie o wszczęciu wewnętrznego postępowania przetargowego poniżej 30000 euro na dostawę Warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w I kwartale 2015 roku

Ogłoszenie o wszczęciu wewnętrznego postępowania przetargowego poniżej 30000 euro na dostawę Pieczywa świeżego i wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2015 roku

Ogłoszenie o wszczęciu wewnętrznego postępowania przetargowego poniżej 30000 euro na dostawę Produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2015 roku

Ogłoszenie o wszczęciu wewnętrznego postępowania przetargowego poniżej 30000 euro na dostawę Produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2015 roku

Ogłoszenie o wszczęciu wewnętrznego postępowania przetargowego poniżej 30000 euro na dostawę Różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2015 roku

obrazek
Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego...

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach od 20.11.2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów...

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach (owoce oraz ryby przetworzone i konserwowane, owoce i warzywa w postaci mrożonej) w IV kwartale 2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów...

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w IV kwartale 2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów...

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach (owoce oraz ryby przetworzone i konserwowane, owoce i warzywa w postaci mrożonej) w III kwartale 2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów...

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w III kwartale 2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego...

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach od 01.07.2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych (owoce i ryby przetworzone) w 2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych (owoce i ryby przetworzone) w 2014r.
 

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2013r.

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2013r.
 

Załączniki
Ogłoszenie   33.000 KB
Specyfikacja   71.000 KB
Załączniki do specyfikacji   57.000 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   35.000 KB

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan -...

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan - butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach z dn. 11.12.2012r.

Przetarg nieograniczony na dostawę owoców do Domu Pomocy...

Przetarg nieograniczony na dostawę owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2013r.

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów...

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2013r.

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego...

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach z dnia 19.11.2012r.