Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach