główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wolnych miejscach w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach informuje, że wszelkie informacje na temat aktualnej ilości wolnych miejsc w DPS "DK" w Łaziskach przekazywane są bezpośrednio pod numerem telefonu 48/618-44-37

artykuł nr 2

Koszt utrzymania mieszkańca w 2019 roku

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach informuje, że średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 roku wynosi 3452 zł

artykuł nr 3

Ogłoszenie

Łaziska, 20.05.2019r.

Ogłoszenie


Dom Pomocy Społecznej "DOM KOMBATANTA" w Łaziskach wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym  w dniu 30.01.2019 roku Panu Witoldzie Przepiórka do odbioru depozytu wartościowego
w terminie 3 lat od daty ukazania się w/w ogłoszenia. Osoby zgłaszające się winny posiadać dokumenty uprawniające ich do odbioru depozytu  lub jego części. Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dn. 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006r. Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

artykuł nr 4

Informacja o jakości wody

Załączniki:
Ocena jakości wody MB
artykuł nr 5

Informacja o jakości wody

Załączniki:
Informacja 245 KB
Informacja o jakości wody 473 KB