Ogłoszenie

Łaziska, 20.05.2019r. Ogłoszenie Dom Pomocy Społecznej "DOM KOMBATANTA" w Łaziskach wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym w dniu 30.01.2019 roku Panu Witoldzie Przepiórka do odbioru depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się w/w ogłoszenia. Osoby zgłaszające się winny posiadać dokumenty uprawniające ich do odbioru depozytu lub jego części. Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dn. 18.10.2006r. o likwidacji ...

Informacja o jakości wody

Załączniki
Ocena jakości wody   1.152 MB

Informacja o jakości wody

Załączniki
Informacja o jakości wody   472.689 KB
Informacja   245.465 KB

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenia

Łaziska, dn. 11.10.2018r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Dom Pomocy Społecznej „DOM KOMBATANTA” w Łaziskach wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym  w dniu 09.01.2016 roku Panu Marianie Rucińskim do odbioru depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się w/w ogłoszenia. Osoby zgłaszające się winny posiadać dokumenty uprawniające ich do odbioru depozytu  lub jego części. Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dn. 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006r. Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

Ogłoszenie

Łaziska, dn. 11.10.2018r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Dom Pomocy Społecznej „DOM KOMBATANTA” w Łaziskach wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłej w dniu 19.12.2017 roku Pani Władysławie Kubiak do odbioru depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się w/w ogłoszenia. Osoby zgłaszające się winny posiadać dokumenty uprawniające ich do odbioru depozytu  lub jego części. Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dn. 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006r. Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

Ogłoszenie

Łaziska, dn. 11.10.2018r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Dom Pomocy Społecznej „DOM KOMBATANTA” w Łaziskach wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym  w dniu 13.04.2018 roku Panu Janie Marlicy do odbioru depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się w/w ogłoszenia. Osoby zgłaszające się winny posiadać dokumenty uprawniające ich do odbioru depozytu  lub jego części. Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dn. 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006r. Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

Ogłoszenie

Łaziska, dn. 11.10.2018r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Dom Pomocy Społecznej „DOM KOMBATANTA” w Łaziskach wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym  w dniu 23.12.2017 roku Panu Stanisławie Kowalczyku  do odbioru depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się w/w ogłoszenia. Osoby zgłaszające się winny posiadać dokumenty uprawniające ich do odbioru depozytu  lub jego części. Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dn. 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006r. Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

Informacja o jakości wody

Załączniki
Informacja o jakości wody   522.328 KB

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego

obrazek
Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Starszy referent w Zespole administracyjno-finansowym