Redakcja Biuletynu Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"

Obsługę techniczną strony podmiotowej BIP Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach prowadzi:

Artur Babula
tel. 48 6184437
e-mail: laziska@dps.pl