Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych z oznakowaniem pionowym i poziomym przy ul. Jastrzębskiej oraz ograniczenia ruchu tranzytowego przez ul. Jastrzębską

Interpelacja radnego Piotra Kornatowskiego w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych z oznakowaniem pionowym i poziomym przy ul. Jastrzębskiej oraz ograniczenia ruchu tranzytowego przez ul. Jastrzębską.

Załączniki
Interpelacja Nr BR.0003.7.2019   466.484 KB

Interpelacja w sprawie polityki kadrowej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu

Interpelacja radnego Marka Sokołowskiego w sprawie polityki kadrowej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Interpelacja Nr BR.0003.6.2019   440.689 KB
Odpowiedź   144.252 KB

Interpelacja w sprawie godzin pracy dyrektorów szkół ponadpodstawowych podległych Staroście

Interpelacja w sprawie godzin pracy dyrektorów szkół ponadpodstawowych podległych Staroście.

Załączniki
Interpelacja Nr BR.0003.5.2019   172.711 KB
Odpowiedź   199.483 KB

Interpelacja w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 i 2019 r.

Interpelacja radnego Piotra Kornatowskiego w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 i 2019 r.

Załączniki
Interpelacja Nr BR.0003.4.2019   305.482 KB
Odpowiedź   1.015 MB

Interpelacja w sprawie: zainstalowania dźwigu osobowego w budynku Starostwa; zagospodarowania terenu stacji PKP; polityki regionalnej; budowy obwodnicy Szydłowca w ciągu drogi 727; oświetlenia drogowego na tzw. "dojazdówce" do węzła na S7 od ul. Kościuszki; zjawisk smogowych w mieście Szydłowiec

Interpelacja radnego Piotra Kornatowskiego w sprawie:

1.  zainstalowania dźwigu osobowego w budynku Starostwa;

2. zagospodarowania terenu stacji PKP;

3. polityki regionalnej;

4. budowy obwodnicy Szydłowca w ciągu drogi 727;

5. oświetlenia drogowego na tzw. "dojazdówce" do węzła na S7 od ul. Kościuszki;

6. zjawisk smogowych w mieście Szydłowiec.

Załączniki
Interpelacja Nr BR.0003.3.2019   1.111 MB
Odpowiedź   1.504 MB

Interpelacja w sprawie ograniczenia tonażu przy drodze powiatowej od drogi serwisowej trasy S7

Interpelacja radnej Alicji Figarskiej w sprawie ograniczenia tonażu przy drodze powiatowej od drogi serwisowej trasy S7.

Załączniki
Interpelacja Nr BR.0003.2.2019   258.723 KB
Odpowiedź   290.207 KB

Interpelacja w sprawie modernizacji drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Orońsko ul. Starowiejska w kierunku Helenowa

Interpelacja radnej Alicji Figarskiej w sprawie modernizacji drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Orońsko ul. Starowiejska w kierunku Helenowa.

Załączniki
Interpelacja Nr BR.0003.1.2019   290.733 KB
Odpowiedź   290.207 KB

Interpelacja w sprawie zarośniętych rowów przy drodze powiatowej Nr 3338W Smagów-Cukrówka-Pawłów oraz Nr 4001W Korzyce-Broniów-Zaława-Chlewiska

Interpelacja radnego Zdzisława Bąka w sprawie zarośniętych rowów przy drodze powiatowej Nr 3338W Smagów-Cukrówka-Pawłów oraz Nr 4001W Korzyce-Broniów-Zaława-Chlewiska.

Załączniki
Interpelacja Nr BR.0003.2.2018   223.748 KB
Odpowiedź   149.032 KB

Interpelacja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej 4016 W

Interpelacja radnej Joanny Kowalik w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej 4016 W.

Załączniki
Interpelacja Nr BR.0003.1.2018   179.787 KB
Odpowiedź   126.997 KB

Dostępne kategorie:
Kadencja 2018 - 2023