Skład Rady Powiatu

RADNI RADY POWIATU W SZYDŁOWCU

VI KADENCJI 2018 - 2023

 

1. WOŹNIAK Roman Bogusław - Przewodniczący Rady Powiatu
2. MAMLA Dariusz - Wiceprzewodniczący Rady
3. GÓRLICKI Robert Maciej - Wiceprzewodniczący Rady
4. BASIAK Remigiusz Józef
5. BĄK Zdzisław Tadeusz  
6. FIGARSKA Alicja  
7. GOŁOSZ Anita Elżbieta - Wicestarosta
8. GÓRLICKI Włodzimierz - Starosta Szydłowiecki
9. KORNATOWSKI Piotr Walenty  
10. KOWALIK Joanna Nina  
11. MAJEWSKA Barbara - Członek Zarządu
12. REJCZAK Krzysztof Leszek - Członek Zarządu
13. SIEBYŁA Karol Arkadiusz - Członek Zarządu
14. SIERAWSKI Cezary Włodzimierz  
15. SOBUTKA-KLEPACZEWSKA Agnieszka  
16. SOKOŁOWSKI Marek  
17. SZCZEŚNIAK Łukasz Konrad