Zarządzenie Nr 63/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu związanych z realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE), Projekt "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego".

Załącznik do Zarządzenia dostępny jest do wglądu w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 63/2017   311.306 KB

Zarządzenie Nr 62/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: dodatkowego dnia wolnego od pracy przysługującego pracownikom Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 62/2017   206.894 KB

Zarządzenie Nr 61/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 61/2017   275.694 KB

Zarządzenie Nr 60/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 60/2017   287.428 KB

Zarządzenie Nr 59/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia  spisu z natury (inwentaryzacji) kasy w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 59/2017   252.429 KB

Zarządzenie Nr 58/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 58/2017   286.637 KB

Zarządzenie Nr 57/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu pracy.

Załączniki
Zarządzenie Nr 57/2017   223.176 KB

Zarządzenie Nr 56/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 7 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie nr 23/2017 Starosty Szydłowieckiego w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki
Zarządzenie Nr 56/2017   195.210 KB

Zarządzenie Nr 55/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 55/2017   263.636 KB

Zarządzenie Nr 54/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 54/2017   231.244 KB

Zarządzenie Nr 53/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 53/2017   233.774 KB

Zarządzenie Nr 52/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru sporządzonych uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Chlewiska.

Załączniki
Zarządzenie Nr 52/2017   257.271 KB

Zarządzenie Nr 51/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 51/2017   556.145 KB
Załącznik Nr 1   181.326 KB
Załącznik Nr 2   163.543 KB

Zarządzenie Nr 50/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 50/2017   234.714 KB

Zarządzenie Nr 49/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 49/2017   262.992 KB

Zarządzenie Nr 48/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 48/2017   256.395 KB

Zarządzenie Nr 47/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego systemów wczesnego ostrzegania.

Załączniki
Zarządzenie Nr 47/2017   265.771 KB

Zarządzenie Nr 46/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 46/2017   246.732 KB

Zarządzenie Nr 45/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 45/2017   272.350 KB

Zarządzenie Nr 44/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 44/2017   267.899 KB

Zarządzenie Nr 43/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Zarządzenie Nr 43/2017   239.526 KB

Zarządzenie Nr 42/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie: dodatkowego dnia wolnego od pracy przysługującego pracownikom Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Załączniki
Zarządzenie Nr 42/2017   271.891 KB

Zarządzenie Nr 41/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Załączniki
Zarządzenie Nr 41/2017   261.095 KB
Załącznik   2.293 MB

Zarządzenie Nr 10A/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu na 2017 rok.

Załączniki
Zarządzenie Nr 10A/2017   23.637 KB
Załącznik   23.750 KB

Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 40/2017   256.775 KB

Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 39/2017   254.026 KB

Zarządzenie Nr 38/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie: powołania zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 38/2017   191.373 KB

Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 37/2017   267.052 KB

Zarządzenie Nr 36/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli działalności Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy "ORONKA" z siedzibą w Orońsku.

Załączniki
Zarządzenie Nr 36/2017   203.055 KB

Zarządzenie Nr 35/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 35/2017   327.520 KB

Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 34/2017   273.405 KB

Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie: zmiany stałej komisji przetargowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 33/2017   165.333 KB

Zarządzenie Nr 32/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 32/2017   253.537 KB

Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu naobru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu przyjętego Zarządzeniem Nr 6/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 31/2017   265.037 KB

Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 30/2017   285.112 KB

Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 29/2017   247.652 KB

Zarządzenie Nr 28/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 28/2017   266.747 KB

Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji do dokonania przeglądu gwarancyjnego inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu ul. Kościuszki 170".

Załączniki
Zarządzenie Nr 27/2017   278.019 KB

Zarządzenie Nr 26/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 26/2017   269.534 KB

Zarządzenie Nr 25/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie: powołania i określenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 25/2017   490.495 KB

Zarządzenie Nr 24/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 czerwca 2017 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

Załączniki
Zarządzenie Nr 24/2017   437.608 KB

Zarządzenie Nr 23/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki
Zarządzenie Nr 23/2017   605.722 KB

Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, znajdujących się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 3.

Załączniki
Zarządzenie Nr 22/2017   225.437 KB
Załącznik   336.694 KB

Zarządzenie Nr 21/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 21/2017   232.101 KB

Zarządzenie Nr 20/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 20/2017   283.468 KB

Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 maja 2017 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 04 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 19/2017   195.019 KB
Załącznik   217.910 KB

Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu szydłowieckiego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 18/2017   1,017.367 KB
Załącznik Nr 1   378.509 KB
Załącznik Nr 2   213.296 KB
Załącznik Nr 3   343.319 KB
Załącznik Nr 4   114.231 KB
Załącznik Nr 5   1.100 MB
Załącznik Nr 6   230.996 KB
Załącznik Nr 7   265.457 KB

Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 17/2017   255.299 KB

Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 07 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 38/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Nadzoru i Koordynacji zadań inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji przez Powiat Szydłowiecki w latach 2015-2018.

Załączniki
Zarządzenie Nr 16/2017   339.695 KB

Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 07 kwietnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

Załączniki
Zarządzenie Nr 15/2017   797.697 KB

Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 07 kwietnia 2017 r.

w sprawie: : ustalenia dnia 2 maja 2017r. dniem wolnym od pracy w zamian za odpracowanie w dniu 13 maja 2017 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 14/2017   276.056 KB

Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 03 kwietnia 2017 r.

w sprawie:  podziału zadań i kompetencji pomiędzy Starostą i Wicestarostą.

Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2017   514.417 KB

Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu szydłowieckigo.

Załączniki
Zarządzenie Nr 12/2017   311.843 KB

Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 marca 2017r.

w sprawie: powołania jury do oceny prac zgłoszonych w ramach konkursu p.t. "Wielkanoc w powiecie szydłowieckim 2017"

Załączniki
Zarządzenie Nr 11/2017   216.386 KB

Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 01 marca 2017 r.

w sprawie: zasad przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorzadowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 10/2017   297.717 KB
Załącznik   1.659 MB

Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Wysokiej w 2017 roku.

Załączniki
Zarządzenie Nr 9/2017   156.499 KB

Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach w 2017 roku.

Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2017   151.788 KB

Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie: ustalenia procedury związanej z gromadzeniem i rozliczaniem dochodów budżetowych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 7/2017   1.682 MB

Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru samochodu Ford Transit Custom 2.0 TDCI 130 KM Trend Kombi M1 310L2.

Załączniki
Zarządzenie Nr 6/2017   232.246 KB

Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko.

Załączniki
Zarządzenie Nr 5/2017   188.805 KB

Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r.

w sprawie sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych dla zagrożeń cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 4/2017   283.205 KB
Załącznik   9.275 MB

Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 stycznia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2017   451.571 KB
Załącznik Nr 1   157.918 KB

Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2017   189.324 KB

Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówkach oświatowych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2017   316.924 KB