Uchwała Nr XXXIV/226/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017r.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/226/2017   33.901 KB

Uchwała Nr XXXIV/225/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/225/2017   26.015 KB
Załącznik Nr 1   211.548 KB
Załącznik Nr 2   1.588 MB
Załącznik Nr 3   87.308 KB
Załącznik Nr 4   13.030 KB

Uchwała Nr XXXIV/224/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017-2022.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/224/2017   19.786 KB
Załącznik Nr 1   487.197 KB
Załącznik Nr 2   223.766 KB
Objaśnienia   68.142 KB

Uchwała Nr XXXIV/223/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowiści ich pobrania i wykorzystania.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/223/2017   110.107 KB
Załącznik Nr 1   24.198 KB
Załącznik Nr 2   20.776 KB
Załącznik Nr 3   28.569 KB

Uchwała Nr XXXIV/222/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie w 2018 r. będzie przeznawane nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/222/2017   109.060 KB

Uchwała Nr XXXIV/221/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego w pierwszym półroczu 2018 roku, zapewniających dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. 

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/221/2017   29.763 KB
Załącznik Nr 1   20.187 KB
Załącznik Nr 2   48.761 KB

Uchwała Nr XXXIV/220/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązująca w 2018 roku. 

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/220/2017   47.638 KB

Uchwała Nr XXXIV/219/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2018 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/219/2017   15.825 KB
Załącznik   54.661 KB

Uchwała Nr XXXIV/218/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2018 rok. 

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/218/2017   16.649 KB
Załącznik   28.720 KB

Uchwała Nr XXXIV/217/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2018 rok

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/217/2017   16.263 KB
Załącznik Nr 1   38.882 KB
Załącznik Nr 2   43.354 KB
Załącznik Nr 3   38.005 KB

Uchwała Nr XXXIV/216/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Szydłowieckiego na 2018 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/216/2017   48.714 KB
Tabela Nr 1   414.123 KB
Tabela Nr 2   799.225 KB
Tabela Nr 3   191.746 KB
Załącznik Nr 1   51.903 KB
Uzasadnienie   928.585 KB

Uchwała Nr XXXIV/215/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Fianansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2018-2022.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/215/2017   27.987 KB
Załącznik Nr 1   325.371 KB
Załącznik Nr 2   194.128 KB
Objaśnienia   244.285 KB

Uchwała Nr XXXIII/214/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/214/2017   26.556 KB
Załącznik Nr 1   416.608 KB
Załącznik Nr 2   1.215 MB
Załącznik Nr 3   150.810 KB
Załącznik Nr 4   13.220 KB

Uchwała Nr XXXII/213/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017-2022.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/2137/2017   20.013 KB
Załącznik Nr 1   490.598 KB
Załącznik Nr 2   126.771 KB
Objaśnienia   88.256 KB

Uchwała Nr XXXIII/212/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie: dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Szydłowieckiego instrumentem płatniczym.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/212/2017   18.894 KB

Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/211/2017   25.782 KB
Załącznik Nr 1   596.655 KB
Załącznik Nr 2   2.192 MB
Załącznik Nr 2   2.192 MB
Załącznik Nr 3   275.888 KB
Załącznik Nr 4   23.355 KB

Uchwała Nr XXXII/210/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017-2022.

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/210/2017   19.841 KB
Załącznik Nr 1   486.432 KB
Załącznik Nr 2   228.241 KB
Objaśnienia   81.711 KB

Uchwała Nr XXXII/209/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie: przejęcia programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.  

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/209/2017   19.185 KB
Załącznik Nr 1   283.580 KB

Uchwała Nr XXXI/208/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 Października 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/208/2017   28.250 KB
Załącznik Nr 1   126.583 KB
Załącznik Nr 2   1.400 MB
Załącznik Nr 3   68.169 KB
Załącznik Nr 4   21.813 KB
Załącznik   27.935 KB

Uchwała Nr XXXI/207/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 Października 2017 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017-2022.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/207/2017   20.302 KB
Załącznik Nr 1   485.970 KB
Załącznik Nr 2   194.229 KB
Objaśnienia   56.629 KB

Uchwała Nr XXXI/206/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 Października 2017 r.

w sprawie: emisji obligacji Powiatu Szydłowieckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/206/2017   55.817 KB

Uchwała Nr XXXI/205/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 Października 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Starostę Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/205/2017   18.843 KB
Uzasadnienie   118.396 KB

Uchwała Nr XXXI/204/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 Października 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/6/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: określenie składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/204/2017   18.183 KB

Uchwała Nr XXXI/203/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 Października 2017 r.

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej szkoły specjalnej  przysposabiającej do pracy w szkołę ponadpodstawową.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/203/2017   24.571 KB

Uchwała Nr XXXI/202/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 Października 2017 r.

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w szkołę ponadpodstawową.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/202/2017   21.515 KB

Uchwała Nr XXXI/201/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 Października 2017 r.

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej zasadniczej szkoły zawodowej w szkołę ponadpodstawową.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/201/2017   20.901 KB

Uchwała Nr XXX/200/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/200/2017   46.386 KB
Załącznik Nr 1   1.155 MB
Załącznik Nr 2   2.039 MB
Załącznik Nr 3   508.661 KB
Załącznik Nr 4   252.226 KB

Uchwała Nr XXX/199/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy  Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017-2022.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/199/2017   161.130 KB
Objaśnienia   150.218 KB
Załącznik Nr 1   589.457 KB
Załącznik Nr 2   511.527 KB

Uchwała Nr XXX/198/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowiec.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/198/2017   20.048 KB

Uchwała Nr XXX/197/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Załączniki
Uchwała Nr XXX/197/2017   187.373 KB

Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie powołania przedstawicieli Powiatu Szydłowieckiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/196/2017   189.000 KB

Uchwała Nr XXX/195/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie powołania przedstawicieli Powiatu Szydłowieckiego do Stowarzyszenia "Ziemia Odrowążów".

Załączniki
Uchwała Nr XXX/195/2017   189.318 KB

Uchwała Nr XXX/194/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających na celu charakter cywilnoprawny, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/194/2017   405.051 KB
Załącznik   14.417 KB

Uchwała Nr XXX/193/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie: określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz podziału środków pomiędzy tymi zadaniami.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/193/2017   313.355 KB
Załącznik   23.860 KB

Uchwała Nr XXX/192/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie zmian  w regulaminie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/192/2017   232.586 KB
Załącznik   14.499 KB

Uchwała Nr XXIX/191/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/191/2017   79.385 KB
Załącznik Nr 1   221.081 KB
Załącznik Nr 2   746.356 KB
Tabela Nr 3   228.217 KB
Załącznik Nr 4   176.941 KB

Uchwała Nr XXIX/190/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017-2022.

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/190/2017   160.644 KB
Objaśnienia   106.578 KB
Załącznik Nr 1   582.956 KB
Załącznik Nr 2   274.525 KB

Uchwała Nr XXIX/189/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/189/2017   255.015 KB

Uchwała Nr XXIX/188/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/188/2017   221.604 KB
Załącznik   43.806 KB
Załącznik Nr 1   11.563 KB
Załącznik Nr 2   12.054 KB

Uchwała Nr XXVIII/187/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie: notarialnego ustanowienia przez Powiat Szydłowiecki służebności przesyłu energii elektrycznej i dojazdu do stacji transformatorowej znajdującej się na terenie Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/187/2017   222.407 KB

Uchwała Nr XXVIII/186/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/186/2017   358.726 KB
Załącznik Nr 1   704.771 KB
Załącznik Nr 2   5.389 MB
Załącznik Nr 3   721.573 KB
Załącznik Nr 4   606.195 KB

Uchwała Nr XXVIII/185/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017 - 2022.

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/185/2017   182.636 KB
Załącznik Nr 1   4.340 MB
Załącznik Nr 2   609.854 KB
Objaśnienia   633.749 KB

Uchwała Nr XXVIII/184/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 maja 2017 r.

W sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/184/2017   191.939 KB

Uchwała Nr XXVIII/183/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Chlewiska.

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/183/2017   190.856 KB

Uchwała Nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowiec.

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/182/2017   226.492 KB

Uchwała Nr XXVIII/181/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji "Program współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" za rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/181/2017   203.479 KB
Załącznik   1.756 MB

Uchwała Nr XXVIII/180/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla powiatu szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/180/2017   148.835 KB
Załącznik   609.983 KB

Uchwała Nr XXVIII/179/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/179/2017   174.511 KB

Uchwała Nr XXVIII/178/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego.

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/178/2017   152.912 KB

Uchwała Nr XXVII/177/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu w Szydłowcu

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/177/2017   141.351 KB

Uchwała Nr XXVII/176/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/176/2017   350.779 KB
Załącznik Nr 1   932.864 KB
Załącznik Nr 2   2.798 MB
Załącznik Nr 3   291.348 KB
Załącznik Nr 4   182.397 KB

Uchwała Nr XXVII/175/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017 - 2022.

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/175/2017   183.729 KB
Załącznik Nr 1   3.953 MB
Załącznik Nr 2   758.327 KB
Objaśnienia   481.936 KB

Uchwała Nr XXVII/174/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/66/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Szydłowieckiego do projektu pod nazwą "Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zwanego dalej "Projektem ASI".

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/174/2017   232.188 KB

Uchwała Nr XXVII/173/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki finansowe Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz podziału środków pomiędzy tymi zadaniami.

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/173/2017   262.064 KB
Załącznik   207.725 KB

Uchwała Nr XXVII/172/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/172/2017   518.064 KB
Załącznik Nr 1   278.657 KB
Załącznik Nr 2   231.704 KB
Załącznik Nr 3   364.376 KB

Uchwała Nr XXVII/171/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej.

Załączniki
Uchwała Nr XXVII/171/2017   203.228 KB

Uchwała Nr XXVI/170/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXVI/170/2017   137.504 KB

Uchwała Nr XXV/169/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr XXV/169/2017   344.691 KB
Załącznik Nr 1   1,003.289 KB
Załącznik Nr 2   2.753 MB
Załącznik Nr 3   335.570 KB
Załącznik Nr 4   159.034 KB

Uchwała Nr XXV/168/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017 - 2022.

Załączniki
Uchwała Nr XXV/168/2017   172.970 KB
Załącznik Nr 1   3.781 MB

Uchwała Nr XXV/167/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych.

Załączniki
Uchwała Nr XXV/167/2017   537.115 KB
Załącznik Nr 1   269.536 KB
Załącznik Nr 2   217.183 KB
Załącznik Nr 3   363.669 KB

Uchwała Nr XXV/166/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie: powołania przedstawicieli Powiatu Szydłowieckiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXV/166/2017   193.328 KB

Uchwała Nr XXV/165/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie: utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXV/165/2017   152.671 KB
Załącznik   2.261 MB

Uchwała Nr XXIV/164/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr XXIV/164/2017   334.698 KB
Załącznik Nr 1   469.390 KB
Załącznik Nr 2   1.028 MB
Załącznik Nr 3   191.650 KB

Uchwała Nr XXIV/163/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017 - 2022.

Załączniki
Uchwała Nr XXIV/163/2017   174.008 KB
Załącznik Nr 1   3.815 MB
Objaśnienia   459.324 KB