Uchwała Nr 4/10/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie: powołania na stanowisko Kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 4/10/2018   213.282 KB

Uchwała Nr 4/9/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2018 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr 4/9/2018   191.047 KB
Załącznik Nr 1   304.629 KB
Załącznik Nr 2   3.965 MB
Załącznik Nr 3   168.760 KB
Załącznik Nr 4   508.767 KB

Uchwała Nr 3/8/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2018 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr 3/8/2018   184.017 KB
Załącznik Nr 1 i 2   4.553 MB

Uchwała Nr 3/7/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji w celu odbioru wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Uchwała Nr 3/7/2018   316.309 KB

Uchwała Nr 2/6/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2018 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr 2/6/2018   192.353 KB
Załącznik Nr 1   2.473 MB
Załącznik Nr 2   253.568 KB
Załącznik Nr 3   494.042 KB

Uchwała Nr 2/5/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

Załączniki
Uchwała Nr 2/5/2018   416.865 KB
Załącznik Nr 1   1.886 MB
Załącznik Nr 2   146.162 KB

Uchwała Nr 2/4/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie: wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Szydłowieckim w 2019 r.

Załączniki
Uchwała Nr 2/4/2018   307.121 KB
Ogłoszenie   190.088 KB

Uchwała Nr 1/3/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki
Uchwała Nr 1/3/2018   252.600 KB

Uchwała Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Szydłowieckim w 2019 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 1/2/2018   238.551 KB

Uchwała Nr 1/1/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie: upoważnienia Starosty Szydłowieckiego i Wicestarosty Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących powiatu.

Załączniki
Uchwała Nr 1/1/2018   182.960 KB

Uchwała Nr 104/195/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu w Szydłowcu na 2019 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025.

Uchwała Nr 104/194/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2018 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr 104/194/2018   199.274 KB
Załącznik Nr 1   477.865 KB
Załącznik Nr 2   4.607 MB
Załącznik Nr 3   287.661 KB
Załącznik Nr 4   313.601 KB

Uchwała Nr 103/193/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie: upoważnienia dwóch członków Zarządu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr 103/193/2018   215.159 KB

Uchwała Nr 103/192/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok.

Załączniki
Uchwała Nr 103/192/2018   200.146 KB
Załącznik Nr 1   214.400 KB

Uchwała Nr 103/191/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie: przedłożenia do konsultacji projektu "Program współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Załącznik dostępny jest w Kancelarii Starosty.
Załączniki
Uchwała Nr 103/191/2018   357.061 KB

Uchwała Nr 103/190/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Szydłowieckim w 2019 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 103/190/2018   275.181 KB
Załącznik Nr 1   575.068 KB
Załącznik Nr 2   517.594 KB

Uchwała Nr 103/189/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Szydłowieckim w 2019 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 103/189/2018   293.653 KB
Załącznik   3.268 MB

Uchwała Nr 102/188/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr 102/188/2018   148.982 KB
Załącznik Nr 1   470.606 KB
Załącznik Nr 2   541.611 KB

Uchwała Nr 100/187/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok.

Załączniki
Uchwała Nr 100/187/2018   199.549 KB
Załącznik Nr 1   207.829 KB

Uchwała Nr 100/186/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr 100/186/2018   152.317 KB
Załącznik Nr 1   222.403 KB
Załącznik Nr 2   314.229 KB

Uchwała Nr 98/185/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2018 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr 98/185/2018   196.228 KB
Załącznik Nr 1   242.408 KB
Załącznik Nr 2   1.675 MB
Załącznik Nr 3   331.859 KB
Załącznik Nr 4   473.377 KB

Uchwała Nr 98/184/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 98/184/2018   219.626 KB
Załącznik Nr 1   1.640 MB
Załącznik Nr 2   165.056 KB
Załącznik Nr 3   59.172 KB
Załącznik Nr 4   118.780 KB

Uchwała Nr 97/183/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 97/183/2018   220.336 KB

Uchwała Nr 97/182/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2018 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr 97/182/2018   203.384 KB
Załącznik Nr 1   307.133 KB
Załącznik Nr 2   1.256 MB
Załącznik Nr 3   240.688 KB
Załącznik Nr 4   473.754 KB

Uchwała Nr 97/181/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia pożyczki dla Porozumienia Samorządowo - Gospodarczego w Szydłowcu.

Załącznik dostępny jest w Kancelarii Starosty.
Załączniki
Uchwała Nr 97/181/2018   200.935 KB

Uchwała Nr 97/180/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia procedury udzielania przez powiat pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie powiatu na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

Załączniki
Uchwała Nr 97/180/2018   834.524 KB
Załącznik Nr 1   574.788 KB
Załącznik Nr 2   411.136 KB

Uchwała Nr 97/179/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki
Uchwała Nr 97/179/2018   271.894 KB

Uchwała Nr 97/178/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji w celu odbioru wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Uchwała Nr 97/178/2018   287.584 KB

Uchwała Nr 97/177/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwo do podejmowania wszelkich czynności, wynikających z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica".

Załączniki
Uchwała Nr 97/177/2018   251.845 KB

Uchwała Nr 97/176/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie: przyznania nagrody "Zasłużony dla Kultury Powiatu Szydłowieckiego".

Załączniki
Uchwała Nr 97/176/2018   212.296 KB

Uchwała Nr 97/175/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Załącznik dostępny jest w Kancelarii Starosty.
Załączniki
Uchwała Nr 97/175/2018   179.696 KB

Uchwała Nr 97/174/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr 97/174/2018   209.793 KB
Załącznik   3.026 MB

Uchwała Nr 96/173/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr 96/173/2018   152.739 KB
Załącznik Nr 1   255.000 KB
Załącznik Nr 2   465.329 KB

Uchwała Nr 96/172/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: powołania na stanowisko Kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 96/172/2018   212.516 KB

Uchwała Nr 96/171/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: odwołania Kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 96/171/2018   202.366 KB

Uchwała Nr 95/170/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr 95/170/2018   151.539 KB
Załącznik Nr 1   173.697 KB
Załącznik Nr 2   155.947 KB

Uchwała Nr 94/169/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie: w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, powołania komisji do zaopiniowania wniosków oraz zatwierdzenia regulaminu prac komisji i trybu oceny wniosków.

Załączniki
Uchwała Nr 94/169/2018   297.721 KB
Załącznik Nr 1   1.132 MB
Załącznik Nr 2   125.820 KB
Załącznik Nr 3   313.800 KB

Uchwała Nr 94/168/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr 94/168/2018   163.965 KB
Załącznik Nr 1   791.914 KB
Załącznik Nr 2   180.051 KB

Uchwała Nr 93/167/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2018 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr 93/167/2018   194.540 KB
Załącznik Nr 1   237.490 KB
Załącznik Nr 2   341.778 KB
Załącznik Nr 3   293.462 KB
Załącznik Nr 4   206.445 KB

Uchwała Nr 92/166/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

Załączniki
Uchwała Nr 92/166/2018   426.987 KB
Załącznik Nr 1   1.832 MB
Załącznik Nr 2   143.756 KB

Uchwała Nr 91/165/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Szydłowcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.

Załączniki
Uchwała Nr 91/165/2018   221.029 KB
Załącznik Nr 1   1.868 MB
Załącznik Nr 2   441.270 KB
Załącznik Nr 3   67.628 KB
Załącznik Nr 4   118.549 KB

Uchwała Nr 91/164/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr 91/164/2018   157.232 KB
Załącznik Nr 1   459.126 KB
Załącznik Nr 2   615.132 KB

Uchwała Nr 89/163/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie: przyjęcia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr 89/163/2018   241.846 KB
Załącznik   1,012.609 KB

Uchwała Nr 89/162/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr 89/162/2018   146.207 KB
Załącznik   238.029 KB

Uchwała Nr 89/161/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 89/161/2018   162.777 KB
Załącznik Nr 1   5.932 MB

Uchwała Nr 89/160/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie: uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 89/160/2018   211.299 KB

Uchwała Nr 89/159/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 89/159/2018   164.892 KB

Uchwała Nr 88/158/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej

Załączniki
Uchwała Nr 88/158/2018   461.761 KB
Załącznik Nr 1   1.645 MB
Załącznik Nr 2   138.604 KB

Uchwała Nr 87/157/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.

Załączniki
Uchwała Nr 87/157/2018   208.091 KB
Załącznik Nr 1   682.172 KB
Załącznik Nr 2   842.336 KB

Uchwała Nr 87/156/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu pojazdu marki CAN-AM DESENDER Nr rej. WSZ44WH.

Załączniki
Uchwała Nr 87/156/2018   196.605 KB

Uchwała Nr 87/155/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (III)" realizowanego w okresie 01.01.2018 - 31.12.2019, w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wspracie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, wpółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki
Uchwała Nr 87/155/2018   252.979 KB

Uchwała Nr 87/154/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie: realizacji projektu pt. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (II)" w ramach Osi priorytetowej  VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP - projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki
Uchwała Nr 87/154/2018   211.164 KB