Zarządzenie Nr 51/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 51/2018   444.454 KB
Załącznik   762.119 KB

Zarządzenie Nr 58/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 58/2018   246.859 KB

Zarządzenie Nr 57/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 57/2018   238.165 KB

Zarządzenie Nr 56/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 56/2018   239.286 KB

Zarządzenie Nr 55/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie: powołania komisji w celu oceny stanu technicznego i możliwej likwidacji depozytu długotrwale przechowywanego w Biurze Rzeczy Znalezionych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 55/2018   207.250 KB

Zarządzenie Nr 54/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie: ustalenia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w zamian za odpracowanie w dniu 1 grudnia 2018 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 54/2018   236.125 KB

Zarządzenie Nr 53/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 53/2018   273.612 KB

Zarządzenie Nr 52/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie: powołania Zespołu do spraw Nadzoru i Koordynacji zadań inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Zarządzenie Nr 52/2018   582.612 KB

Zarządzenie Nr 51/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie: podziału zadań i kompetencji pomiędzy Starostą i Wicestarostą.

Załączniki
Zarządzenie Nr 51/2018   469.259 KB

Zarządzenie Nr 50/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 50/2018   202.991 KB

Zarządzenie Nr 49/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przyjętego Zarządzeniem Nr 41/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 49/2018   203.564 KB
Załącznik   210.586 KB

Zarządzenie Nr 48/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 48/2018   257.038 KB

Zarządzenie Nr 47/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 47/2018   257.476 KB

Zarządzenie Nr 46/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 46/2018   305.801 KB

Zarządzenie Nr 45/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 45/2018   299.324 KB

Zarządzenie Nr 44/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 44/2018   238.552 KB

Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 43/2018   301.097 KB

Zarządzenie Nr 42/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 42/2018   245.490 KB

Zarządzenie Nr 41/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 41/2018   259.854 KB

Zarządzenie Nr 40/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 40/2018   264.346 KB

Zarządzenie Nr 39/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 39/2018   262.147 KB

Zarządzenie Nr 38/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 38/2018   277.381 KB

Zarządzenie Nr 37/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 37/2018   261.695 KB

Zarządzenie Nr 36/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie: Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza HNS Starosty Szydłowieckiego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 36/2018   415.357 KB

Zarządzenie Nr 35/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 35/2018   245.704 KB

Zarządzenie Nr 34/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania Rady Technicznej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 34/2018   220.236 KB
Załącznik Nr 1   256.107 KB

Zarządzenie Nr 33/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 9 lipca 2018 r.

zmieniające zarządzenie nr 25/2018 Starosty Szydłowieckiego w sprawie kontroli prawidłowości naliczania wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 33/2018   191.720 KB

Zarządzenie Nr 32/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 32/2018   255.771 KB

Zarządzenie Nr 31/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 31/2018   254.862 KB

Zarządzenie Nr 30/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 30/2018   255.903 KB

Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 29/2018   261.711 KB

Zarządzenie Nr 28/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 28/2018   279.300 KB

Zarządzenie Nr 27/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 27/2018   251.253 KB

Zarządzenie Nr 26/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 26/2018   275.784 KB

Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: kontroli prawidłowości naliczania wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 25/2018   222.184 KB

Zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 24/2018   305.354 KB

Zarządzenie Nr 23/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 23/2018   295.389 KB

Zarządzenie Nr 22/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 22/2018   248.887 KB

Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 21/2018   268.190 KB

Zarządzenie Nr 20/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 20/2018   267.625 KB

Zarządzenie Nr 19/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 19/2018   265.003 KB

Zarządzenie Nr 18/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych jest dostępny za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 18/2018   175.648 KB

Zarządzenie Nr 17/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 17/2018   301.003 KB

Zarządzenie Nr 16/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 16/2018   274.984 KB

Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 15/2018   271.549 KB

Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 14/2018   260.474 KB

Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2018   264.458 KB

Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 12/2018   234.135 KB

Zarządzenie Nr 11/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Wysokiej w 2018 r.

Załączniki
Zarządzenie Nr 11/2018   173.505 KB

Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów tworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 10/2018   382.944 KB

Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 9/2018   179.374 KB

Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu na 2018 rok.

Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2018   187.372 KB
Załącznik   197.738 KB

Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie: usprawnienia organizacji pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 7/2018   196.325 KB

Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie: powołania jury do oceny prac zgłoszonych w ramach konkursu p.t. "Wielkanoc w powiecie szydłowieckim 2018".

Załączniki
Zarządzenie Nr 6/2018   197.695 KB

Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie: powołania komisji w celu ustalenia faktycznego zużycia paliwa przez samochód marki SKODA OCTAVIA COMBI nr rej. WSZ77UU.

Załączniki
Zarządzenie Nr 5/2018   208.207 KB

Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fiznycznych i wpólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Chlewiska w powiecie szydłowieckim.

Załączniki
Zarządzenie Nr 4/2018   444.604 KB

Zarządzenie Nr 3/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach w 2018 roku.

Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2018   155.323 KB

Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko.

Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2018   185.271 KB

Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2018   233.688 KB