Uchwała Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.

Załączniki
Uchwała Nr III/25/2018   234.527 KB

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr III/24/2018   228.072 KB
Załącznik Nr 1   1.095 MB
Załącznik Nr 2   1.987 MB
Załącznik Nr 3   185.911 KB

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2018 - 2023.

Załączniki
Uchwała Nr III/23/2018   179.293 KB
Załącznik Nr 1   4.333 MB
Objaśnienia   545.477 KB

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr III/22/2018   225.295 KB

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2019 rok.

Załączniki
Uchwała Nr III/21/2018   171.748 KB
Załącznik   229.070 KB

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2019 rok.

Załączniki
Uchwała Nr III/20/2018   165.688 KB
Załącznik   360.900 KB

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego, zapewniających dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w pierwszym półroczu 2019 roku.

Załączniki
Uchwała Nr III/19/2018   271.679 KB
Załącznik Nr 1   196.562 KB
Załącznik Nr 2   549.280 KB

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r.

Załączniki
Uchwała Nr III/18/2018   424.739 KB

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Powiatu Szydłowieckiego na lata 2018 - 2022.

Załączniki
Uchwała Nr III/17/2018   209.332 KB
Załącznik   3.809 MB

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Szydłowiecki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Załączniki
Uchwała Nr III/16/2018   251.984 KB
Załącznik   1.561 MB

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Szydłowieckiego na 2019 rok.

Załączniki
Uchwała Nr III/15/2018   472.748 KB
Tabela Nr 1   2.571 MB
Tabela Nr 2   7.203 MB
Tabela Nr 3   752.930 KB
Załącznik Nr 1   440.613 KB
Uzasadnienie   7.527 MB

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2019 - 2025.

Załączniki
Uchwała Nr III/14/2018   237.862 KB
Załącznik Nr 1   2.645 MB
Załącznik Nr 2   396.322 KB
Objaśnienia   2.386 MB

Uchwała Nr II/13/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr II/13/2018   230.702 KB
Załącznik Nr 1   620.174 KB
Załącznik Nr 2   2.430 MB
Załącznik Nr 3   319.649 KB

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2018 - 2023.

Załączniki
Uchwała Nr II/12/2018   170.361 KB
Załącznik Nr 1   4.154 MB
Objaśnienia   491.906 KB

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki
Uchwała Nr II/11/2018   193.131 KB
Załącznik   2.528 MB

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr II/10/2018   267.287 KB

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie: delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Załączniki
Uchwała Nr II/9/2018   139.122 KB

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Załączniki
Uchwała Nr II/8/2018   184.143 KB
Załącznik   99.358 KB

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Załączniki
Uchwała Nr II/7/2018   198.699 KB
Załącznik   103.655 KB

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr II/6/2018   236.864 KB
Załącznik   142.053 KB

Uchwała Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr I/5/2018   141.988 KB

Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie: wyboru Członków Zarządu Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr I/4/2018   145.419 KB

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr I/3/2018   136.954 KB

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie: wyboru Starosty Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr I/2/2018   142.394 KB

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr I/1/2018   135.707 KB

Uchwała Nr XLIV/270/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr XLIV/270/2018   219.279 KB
Załącznik Nr 1   1.628 MB
Załącznik Nr 2   2.302 MB
Załącznik Nr 3   274.128 KB

Uchwała Nr XLIV/269/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2018 - 2023.

Załączniki
Uchwała Nr XLIV/269/2018   170.286 KB
Załącznik Nr 1   4.266 MB
Objaśnienia   529.135 KB

Uchwała Nr XLIV/268/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XLIV/268/2018   176.373 KB
Załącznik   670.157 KB

Uchwała Nr XLIV/267/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązująca w 2018 roku.

Załączniki
Uchwała Nr XLIV/267/2018   566.667 KB

Uchwała Nr XLIV/266/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie: przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Załączniki
Uchwała Nr XLIV/266/2018   457.791 KB

Uchwała Nr XLIII/265/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr XLIII/265/2018   337.992 KB
Załącznik Nr 1   1.025 MB
Załącznik Nr 2   5.219 MB
Załącznik Nr 3   611.166 KB
Załącznik Nr 4   219.662 KB

Uchwała Nr XLIII/264/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2018 - 2023.

Załączniki
Uchwała Nr XLIII/264/2018   186.810 KB
Załącznik Nr 1   4.342 MB
Załącznik Nr 2   708.731 KB
Objaśnienia   661.189 KB

Uchwała Nr XLII/263/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr XLII/263/2018   238.733 KB
Załącznik Nr 1   1.005 MB
Załącznik Nr 2   5.031 MB
Załącznik Nr 3   433.825 KB
Załącznik Nr 4   173.021 KB

Uchwała Nr XLII/262/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2018-2023.

Załączniki
Uchwała Nr XLII/262/2018   130.229 KB
Załącznik Nr 1   2.963 MB
Załącznik Nr 2   411.248 KB
Objaśnienia   456.484 KB

Uchwała Nr XLII/261/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: emisji obligacji Powiatu Szydłowieckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Załączniki
Uchwała Nr XLII/261/2018   341.809 KB

Uchwała Nr XLII/260/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: nieodpłatnego użyczenia części pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170.

Załączniki
Uchwała Nr XLII/260/2018   128.830 KB

Uchwała Nr XLII/259/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: nieodpłatnego użyczenia wydzielonych działek i części powierzchni budynków będących w trwałym Zarządzie Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr XLII/259/2018   157.422 KB

Uchwała Nr XLII/258/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Załączniki
Uchwała Nr XLII/258/2018   197.754 KB

Uchwała Nr XLII/257/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Załączniki
Uchwała Nr XLII/257/2018   112.862 KB
Załącznik   1.174 MB

Uchwała Nr XLII/256/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Załączniki
Uchwała Nr XLII/256/2018   464.147 KB
Załącznik nr 1   220.204 KB
Załącznik nr 2   201.408 KB

Uchwała Nr XLII/255/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XLII/255/2018   145.853 KB
Załącznik   6.271 MB
Załącznik Nr 1   199.120 KB
Załącznik Nr 2   118.021 KB
Załącznik Nr 3   126.429 KB

Uchwała Nr XLI/254/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr XLI/254/2018   239.697 KB
Załącznik Nr 1   685.519 KB
Załącznik Nr 2   2.178 MB
Załącznik Nr 3   201.674 KB
Załącznik Nr 4   176.655 KB

Uchwała Nr XLI/253/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2018-2023.

Załączniki
Uchwała Nr XLI/253/2018   129.478 KB
Załącznik Nr 1   2.934 MB
Załącznik Nr 2   355.452 KB
Objaśnienia   411.344 KB

Uchwała Nr XLI/252/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie: utworzenia w Śmiłowie Filii Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XLI/252/2018   204.549 KB
Załącznik Nr 1   103.684 KB

Uchwała Nr XLI/251/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie: określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr XLI/251/2018   219.780 KB
Załącznik Nr 1   149.925 KB

Uchwała Nr XL/250/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr XL/250/2018   240.503 KB
Załącznik Nr 1   1.169 MB
Załącznik Nr 2   3.883 MB
Załącznik Nr 3   348.069 KB
Załącznik Nr 4   168.568 KB

Uchwała Nr XL/249/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2018-2023.

Załączniki
Uchwała Nr XL/249/2018   121.090 KB
Załącznik Nr 1   2.921 MB
Objaśnienia   425.377 KB

Uchwała Nr XL/248/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Uchwała Nr XL/248/2018   184.838 KB

Uchwała Nr XL/247/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr XL/247/2018   135.586 KB
Załącznik   479.010 KB

Uchwała Nr XL/246/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: przekształcenia Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach w Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr XL/246/2018   214.219 KB

Uchwała Nr XL/245/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr XL/245/2018   114.596 KB

Uchwała Nr XL/244/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego

Załączniki
Uchwała Nr XL/244/2018   97.939 KB

Uchwała Nr XXXIX/243/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie: współdziałania powiatów w zakresie wydania atlasu "ZIEMIA ODROWĄŻÓW- pomiędzy Pilicą, a Górami Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów"

Załączniki
Uchwała Nr XXXIX/243/2018   142.213 KB

Uchwała Nr XXXIX/242/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIX/242/2018   238.968 KB
Załącznik Nr 1   480.277 KB
Załącznik Nr 2   1.635 MB
Załącznik Nr 3   408.389 KB
Załącznik Nr 4   375.191 KB

Uchwała Nr XXXIX/241/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2018-2023.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIX/241/2018   141.955 KB
Załącznik Nr 1   2.929 MB
Załącznik Nr 2   352.271 KB
Objaśnienia   453.247 KB

Uchwała Nr XXXIX/240/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie: przejęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIX/240/2018   146.496 KB
Załącznik   1.634 MB

Uchwała Nr XXXIX/239/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie: ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego na drugie półrocze 2018 roku, zapewniających dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. 

Załączniki
Uchwała Nr XXXIX/239/2018   185.919 KB
Załącznik Nr 1   134.325 KB
Załącznik Nr 2   357.809 KB

Uchwała Nr XXXIX/238/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla powiatu szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIX/238/2018   95.349 KB
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej   5.296 MB

Uchwała Nr XXXVIII/237/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVIII/237/2018   236.764 KB
Załącznik Nr 1   421.237 KB
Załącznik Nr 2   1.749 MB
Załącznik Nr 3   354.218 KB
Załącznik Nr 4   104.792 KB

Uchwała Nr XXXVIII/236/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2018-2023.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVIII/236/2018   119.507 KB
Załącznik Nr 1   2.744 MB
Objaśnienia   389.383 KB

Uchwała Nr XXXVII/235/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVII/235/2018   173.978 KB
Załącznik Nr 1   942.639 KB
Załącznik Nr 2   1.801 MB
Załącznik Nr 3   245.327 KB
Załącznik Nr 4   198.357 KB

Uchwała Nr XXXVII/234/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2018-2023.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVII/234/2018   117.611 KB
Załącznik Nr 1   2.918 MB
Objaśnienia   382.005 KB

Uchwała Nr XXXVII/233/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie: określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVII/233/2018   196.736 KB
Załącznik Nr 1   148.393 KB

Uchwała Nr XXXVII/232/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVII/232/2018   152.716 KB

Uchwała Nr XXXVII/231/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Załączniki
Uchwała Nr XXXVII/231/2018   371.216 KB

Uchwała Nr XXXVII/230/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVII/230/2018   178.623 KB

Uchwała Nr XXXVI/229/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVI/229/2018   288.837 KB
Załącznik Nr 1   573.997 KB
Załącznik Nr 2   3.298 MB
Załącznik Nr 3   586.462 KB
Załącznik Nr 4   137.982 KB

Uchwała Nr XXXVI/228/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2018-2023.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVI/228/2018   115.163 KB
Załącznik Nr 1   2.908 MB
Objaśnienia   427.906 KB

Uchwała Nr XXXV/227/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/227/2018   81.940 KB
Załącznik Nr 1   25.304 KB
Załącznik Nr 2   20.952 KB
Załącznik Nr 3   28.671 KB