główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 16/43/2019 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 447 KB
Uchwała Nr 16/43/2019 276 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 16/42/2019 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej.

Załączniki:
Załacznik MB
Uchwała Nr 16/42/2019 212 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 16/41/2019 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie: powierzenia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu.

Załączniki:
Uchwała Nr 16/41/2019 204 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 16/40/2019 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Załączniki:
Uchwała Nr 16/40/2019 233 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 15/39/2019 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie:  wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2019 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019.