Uchwała Nr 5/12/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu pt. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (III)" realizowanego w okresie 01.01.2019 - 31.12.2020 w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki
Uchwała Nr 5/12/2019   233.658 KB

Uchwała Nr 5/11/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.

Załączniki
Uchwała Nr 5/11/2019   199.429 KB
Załącznik Nr 1   642.910 KB
Załącznik Nr 2   919.337 KB