Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

Załączniki
Zarządzenie Nr 14/2019   203.734 KB

Zarządzenie Nr 13/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Socjalnej przy Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 

Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2019   185.074 KB

Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 12/2019   191.144 KB

Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie: procedury przekazywania mobilnego zestawu do transportu i dystrybucji wody gminie Powiatu Szydłowieckiego, w której wystąpiła awaria sieci wodociągowej lub pogorszenie się jakości wody uniemożliwiające spożywanie jej przez ludzi.

Załączniki
Zarządzenie Nr 11/2019   198.188 KB
Załącznik   450.515 KB

Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie: powołania zespołu powypadkowego.

Załączniki
Zarządzenie Nr 10/2019   210.426 KB

Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie: powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Załączniki
Zarządzenie Nr 9/2019   226.132 KB

Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji do otwarcia Punktu kasowego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2019   181.197 KB

Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 7/2019   269.836 KB

Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 6/2019   247.185 KB

Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, jednostkach powiatowych i organizacjach realizujących zadania Powiatu Szydłowieckiego na 2019 r.

Załączniki
Zarządzenie Nr 5/2019   186.153 KB
Załącznik   220.725 KB

Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 stycznia 2019 r.

Zmieniające Zarządzenie Nr KS.120.61.2018 Starosty Szydłowieckiego w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

Załącznik do Zarządzenia dostępny jest do wglądu w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 4/2019   194.423 KB

Zarządzenie Nr 3/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia zakresu zadań, kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2019   240.545 KB
Załącznik Nr 1   994.928 KB
Załącznik Nr 2   868.341 KB
Załącznik Nr 1   91.500 KB
Załącznik Nr 2   95.000 KB

Zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach w 2019 roku.

Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2019   155.902 KB

Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko.

Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2019   188.518 KB