Uchwała Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019.

Załączniki
Uchwała Nr V/35/2019   231.614 KB
Załącznik Nr 1   678.916 KB
Załącznik Nr 2   1.804 MB
Załącznik Nr 3   576.146 KB
Załącznik Nr 4   177.072 KB

Uchwała Nr V/34/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2019 - 2025.

Załączniki
Uchwała Nr V/34/2019   183.691 KB
Załącznik Nr 1   4.493 MB
Załącznik Nr 2   415.922 KB
Objaśnienia   640.978 KB

Uchwała Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019.

Załączniki
Uchwała Nr V/33/2019   277.257 KB
Załącznik   213.004 KB

Uchwała Nr V/32/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji programu "Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 - 2021".

Załączniki
Uchwała Nr V/32/2019   157.339 KB
Załącznik   3.698 MB

Uchwała Nr V/31/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: przedłużenia okresu obowiązywania Powiatowego Programu Działań na Rzecz osób Niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim na lata 2013 - 2018.

Załączniki
Uchwała Nr V/31/2019   178.473 KB

Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019.

Załączniki
Uchwała Nr IV/30/2019   217.092 KB
Załącznik Nr 1   314.500 KB
Załącznik Nr 2   1.333 MB
Załącznik Nr 3   458.513 KB
Załącznik Nr 4   175.236 KB

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2019 - 2025.

Załączniki
Uchwała Nr IV/29/2019   172.178 KB
Załącznik Nr 1   4.451 MB
Objaśnienia   606.057 KB

Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr IV/28/2019   279.765 KB

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2019 rok.

Załączniki
Uchwała Nr IV/27/2019   167.677 KB
Załącznik Nr 1   304.612 KB
Załącznik Nr 2   307.045 KB
Załącznik Nr 3   274.083 KB

Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika "Ziemi Odrowążów" oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatów.

Załączniki
Uchwała Nr IV/26/2019   253.937 KB