Uchwała Nr IV/30/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie powiatu szydłowieckiego w 2003 roku.
Załączniki
Uchwała nr IV/30/03 - 170 KB   170.500 KB

Uchwała Nr IV/29/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu szydłowieckiego na 2003 rok.
Załączniki
Uchwała nr IV/29/03 - 72 KB   71.500 KB

Uchwała Nr IV/28/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie: powołania Członka Zarządu Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr IV/28/03 - 22 KB   21.500 KB

Uchwała Nr IV/27/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 marca 2003 r.

W sprawie: zmiany Uchwały Nr II/8/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Załączniki
Uchwała nr IV/27/03 - 42 KB   42.000 KB

Uchwała Nr IV/26/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 marca 2003 r.

W sprawie: przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr IV/26/03 - 41 KB   41.000 KB

Uchwała Nr IV/25/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu.
Załączniki
Uchwała nr IV/25/03 - 43 KB   43.000 KB

Uchwała Nr IV/24/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 marca 2003 r.

W sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2003 rok .
Załączniki
Uchwała nr IV/24/03 - 42 KB   41.500 KB
Załącznik do Uchwały - 53 KB   53.000 KB

Uchwała Nr IV/23/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 marca 2003 r.

W sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2003 rok.

Uchwała Nr IV/22/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2003 rok.
Załączniki
Uchwała nr IV/22/03 - 42 KB   41.500 KB

Uchwała Nr IV/21/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie: obsadzenia mandatu radnego.
Załączniki
Uchwała nr IV/21/03 - 43 KB   43.000 KB

Uchwała Nr III/20/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę.
Załączniki
Uchwała nr III/20/03 - 22 KB   22.000 KB

Uchwała Nr III/19/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie: zmiany składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr III/19/03 - 45 KB   45.000 KB

Uchwała Nr III/18/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2003 r.

W sprawie: delegowanie radnego do uzupełnienia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Załączniki
Uchwałą nr III/18/03 - 46 KB   45.500 KB

Uchwała Nr III/17/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Załączniki
Uchwała nr III/17/03 - 22 KB   22.000 KB