Uchwała Nr VIII/57/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2003 r.
Załączniki
Uchwała nr VIII/57/03 - 70 KB   70.000 KB

Uchwała Nr VIII/56/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2003r.
Załączniki
Uchwała nr VIII/56/03 - 34 KB   33.500 KB

Uchwała Nr VIII/55/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie: zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych - „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”
Załączniki
Uchwała nr VIII/55/03 - 111 KB   111.000 KB

Uchwała Nr VIII/54/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu.
Załączniki
Uchwała nr VIII/54/03 - 27 KB   26.500 KB

Uchwała Nr VIII/53/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie: rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego za I półrocze 2003 roku.
Załączniki
Uchwała nr VIII/53/03 - 26 KB   26.000 KB

Uchwała Nr VIII/52/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie: przyjęcia rezygnacji Członków Zarządu Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr VIII/52/03 - 26 KB   26.000 KB

Uchwała Nr VIII/51/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Starosty Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr VIII/51/03 - 25 KB   25.000 KB

Uchwała Nr VII/50/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 lipca 2003 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Szydłowiec darowizny udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Szydłowcu przy Pl. M. Konopnickiej 7 oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 4153/5 zabudowanej budynkiem administracyjnym.
Załączniki
Uchwała nr VII/50/03 - 24 KB   24.000 KB

Uchwała Nr VII/49/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 lipca 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2003 r.
Załączniki
Uchwała nr VII/49/03 - 52 KB   51.500 KB

Uchwała Nr VII/48/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 lipca 2003 r.

w sprawie: nadania Statutu Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr VII/48/03 - 81 KB   81.000 KB

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 lipca 2003 r.

w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu na bazie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. WOP w Szydłowcu funkcjonujących dotychczas jako gospodarstwo pomocnicze.
Załączniki
Uchwała nr VII/47/03 - 29 KB   28.500 KB