Uchwała Nr II/16/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: wyboru delegata Powiatu Szydłowieckiego do Związku Powiatów Polskich.
Załączniki
Uchwała nr II/16/02 - 41 KB   40.500 KB

Uchwała Nr II/15/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: wskazania banku do wykonywania kompleksowej obsługi budżetu Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr II/15/02 - 45 KB   44.500 KB

Uchwała Nr II/14/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: wydatków budżetu powiatu szydłowieckiego, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Załączniki
Uchwała nr II/14/02 - 54 KB   54.000 KB

Uchwała Nr II/13/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmian w budżecie powiatu szydłowieckiego w 2002 r.
Załączniki
Uchwała nr II/13/02 - 199 KB   199.500 KB

Uchwała Nr II/12/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmian w budżecie powiatu szydłowieckiego w 2002 r.
Załączniki
Uchwała nr II/12/02 - 43 KB   42.500 KB

Uchwała Nr II/11/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: odwołania Sekretarza Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr II/11/02 - 41 KB   40.500 KB

Uchwała Nr II/10/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej.
Załączniki
Uchwała nr II/10/02 - 41 KB   41.000 KB

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu.
Załączniki
Uchwała nr II/9/02 - 46 KB   46.000 KB

Uchwała Nr II/8/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Załączniki
Uchwała nr II/8/02 - 26 KB   26.000 KB

Uchwała Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: ustalenia diet zryczałtowanych dla Radnych Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr II/7/02 - 44 KB   43.500 KB

Uchwała Nr II/6/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu uprawnień w zakresie podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
Załączniki
Uchwała nr II/6/02 - 44 KB   44.000 KB

Uchwała Nr II/5/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr II/5/02 - 42 KB   42.000 KB

Uchwała Nr I/4/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 listopada 2002 r.

w sprawie: wyboru członków Zarządu Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr I/4/02 - 40 KB   40.000 KB

Uchwała Nr I/3/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 listopada 2002 r.

w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr I/3/02 - 40 KB   40.000 KB

Uchwała Nr I/2/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 listopada 2002 r.

w sprawie: wyboru Starosty Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr I/2/02 - 40 KB   40.000 KB

Uchwała Nr I/1/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 listopada 2002 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr I/1/02 - 40 KB   40.000 KB

Dostępne kategorie:
IV Kwartał