INFORMACJA

 Starostwo Powiatowe w Szydłowcu podaje do publicznej wiadomości niniejszą informację dotyczącą wydania decyzji dla „Polkomtel” S.A. 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 81 z dnia 02.07.2004 r. w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej GSM-PLUS BT 12603 „Chlewiska” wraz z zasilaniem energetycznym na działce nr ewid. gr. 303 w Chlewiskach.
 Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Pl. Marii Konopnickiej 7, pokój 31-32 w godzinach 800-1500.
Załączniki
Informacja - 127 KB   126.853 KB

Dostępne kategorie:
Rok 2012
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004