Uchwała Nr XI/80/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2004 rok.
Załączniki
Uchwała nr XI/80/03 - 30 KB   29.309 KB

Uchwała Nr XI/79/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: wydatków budżetu powiatu szydłowieckiego, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Załączniki
Uchwała nr XI/79/03 - 38 KB   37.530 KB

Uchwała Nr XI/78/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2003 r.
Załączniki
Uchwała nr XI/78/03 - 40 KB   39.812 KB

Uchwała Nr XI/77/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2003 rok.
Załączniki
Uchwała nr XI/77/03 - 37 KB   37.087 KB

Uchwała Nr XI/76/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia diet zryczałtowanych dla Radnych Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr XI/76/03 - 32 KB   31.108 KB

Uchwała Nr XI/75/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmiany składu doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej.
Załączniki
Uchwała nr XI/75/03 - 34 KB   33.179 KB

Uchwała Nr XI/74/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu.
Załączniki
Uchwała nr XI/74/03 - 33 KB   32.618 KB

Uchwała Nr XI/73/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu oraz przyjęcia jednolitego tekstu tego Regulaminu.
Załączniki
Uchwała nr XI/73/03 - 28 KB   27.586 KB

Uchwała Nr XI/72/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu oraz zasad przekazania majątku na rzecz Gminy Mirów i rozliczeń związanych z wykonaniem tej uchwały.
Załączniki
Uchwała nr XI/72/03 - 38 KB   37.755 KB

Uchwała Nr XI/71/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: wyboru delegata Powiatu Szydłowieckiego do Związku Powiatów Polskich.
Załączniki
Uchwała nr XI/71/03 - 28 KB   27.114 KB

Uchwała Nr XI/70/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: odwołania delegata Powiatu Szydłowieckiego do Związku Powiatów Polskich.
Załączniki
Uchwała nr XI/70/03 - 29 KB   28.146 KB

Uchwała Nr XI/69/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/152/2001 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr XI/69/03 - 29 KB   29.005 KB

Uchwała Nr X/68/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie: zmiany składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr X/68/03 - 28 KB   27.671 KB

Uchwała Nr X/67/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2003 rok.
Załączniki
Uchwała nr X/67/03 - 28 KB   28.183 KB
Załącznik do uchwały - 29 KB   28.877 KB

Uchwała Nr X/66/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2003r.
Załączniki
Uchwała nr X/66/03 - 65 KB   64.786 KB
Załączniki do uchwały - 73 KB   72.544 KB

Uchwała Nr X/65/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr X/65/03 - 29 KB   29.059 KB

Uchwała Nr X/64/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/8/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z późniejszymi zmianami.
Załączniki
Uchwała nr X/64/03 - 31 KB   30.244 KB

Uchwała Nr X/63/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu.
Załączniki
Uchwała nr X/63/03 - 27 KB   26.807 KB

Uchwała Nr IX/62/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2003 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/50/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Miasta Szydłowca darowizny udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Szydłowcu przy Pl. M. Konopnickiej 7 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4153/5 zabudowanej budynkiem administracyjnym.
Załączniki
Uchwała nr IX/62/03 - 27 KB   27.000 KB

Uchwała Nr IX/61/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2003 r.

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
Załączniki
Uchwała nr IX/61/03 - 25 KB   25.000 KB

Uchwała Nr IX/60/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2003 r.

w sprawie: wyboru Członków Zarządu Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr IX/60/03 - 26 KB   25.500 KB

Uchwała Nr IX/59/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2003 r.

w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr IX/59/03 - 25 KB   25.000 KB

Uchwała Nr IX/58/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2003 r.

w sprawie: wyboru Starosty Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr IX/58/03 - 25 KB   25.000 KB