Zarządzenie Nr 33/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 13 grudnia 2004 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy.
Załączniki
Zarządzenie Nr 33/2004.pdf - 28 KB   27.580 KB

Zarządzenie Nr 32/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie: powołania zespołu powypadkowego.
Załączniki
Zarządzenie Nr 32/2004.pdf - 31 KB   30.895 KB

Zarządzenie Nr 31/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy.
Załączniki
Zarządzenie Nr 31/2004.pdf - 28 KB   27.551 KB

Zarządzenie Nr 30/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 października 2004 r.

w sprawie: zasad i norm użytkowania munduru leśnika przez pracownika Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, bezpośrednio zajmującego się nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
Załączniki
Zarządzenie Nr 30/2004.pdf - 39 KB   38.251 KB

Zarządzenie Nr 29/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 października 2004 r.

w sprawie: przeprowadzenia kontroli kadrowo-finansowej w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 29/2004.pdf - 31 KB   30.716 KB

Zarządzenie Nr 28/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie: oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym
w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 28/2004.pdf - 32 KB   31.535 KB

Zarządzenie Nr 27/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie: powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 27/2004.pdf - 33 KB   32.033 KB
Aneks Nr 1.pdf - 19 KB   18.758 KB

Zarządzenie Nr 26/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 września 2004 r.

w sprawie: organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Powiatowego Planu Zespołu Reagowania Kryzysowego.
Załączniki
Zarządzenie Nr 26/2004.pdf - 45 KB   44.880 KB

Zarządzenie Nr 25/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 września 2004 r.

w sprawie: powołania komisji do oceny zgodności przeprowadzonego przetargu przez spółkę MAR-ROM Roman Janiszek i wspólnicy spółka jawna, na zakup wyposażenia nowych stanowisk pracy.
Załączniki
Zarządzenie Nr 25/2004.pdf - 32 KB   31.982 KB

Zarządzenie Nr 24/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r.

w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej i określenia regulaminu przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Zarządzenie Nr 24/2004.pdf - 35 KB   34.256 KB

Zarządzenie Nr 23/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 sierpnia 2004 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów obręb Zastronie.
Załączniki
Zarządzenie Nr 23/2004.pdf - 28 KB   27.452 KB

Zarządzenie Nr 22/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 sierpnia 2004 r.

w sprawie: powołania zespółu ds. nadzoru i koordynacji termomodernizacji budynku Centrum Kształcenia Praktycznego.
Załączniki
Zarządzenie Nr 22/2004.pdf - 35 KB   34.891 KB

Zarządzenie Nr 21/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 sierpnia 2004 r.

w sprawie: powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo odbiorczego z częściowo wykonanych prac ramach III etapu termomodemizacji budynków szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 21/2004.pdf - 33 KB   32.657 KB

Zarządzenie Nr 20/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 lipca 2004 r.

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej.
Załączniki
Zarządzenie Nr 20/2004.pdf - 32 KB   31.980 KB

Zarządzenie Nr 19/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
przetargowego w dniu 1 lipca 2004 r.

Załączniki
Zarządzenie Nr 19/2004.pdf - 94 KB   94.292 KB

Zarządzenie Nr 18/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 czerwca 2004 r.

w sprawie: powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 23 czerwca 2004 r.
Załączniki
Zarządzenie Nr 18/2004.pdf - 29 KB   28.568 KB

Zarządzenie Nr 17/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 czerwca 2004 r.

w sprawie: ustalenia nowego Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 17/2004.pdf - 27 KB   26.301 KB

Zarządzenie Nr 16/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy.
Załączniki
Zarządzenie Nr 16/2004.pdf - 29 KB   28.325 KB

Zarządzenie Nr 15/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru prac remontowych w holu III piętra Starostwa Powiatowego.
Załączniki
Zarządzenie Nr 15/2004.pdf - 29 KB   28.178 KB

Zarządzenie Nr 14/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie: zatwierdzania norm przydziału ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
Załączniki
Zarządzenie Nr 14/2004.pdf - 30 KB   29.560 KB
Załączniki.pdf - 51 KB   50.658 KB

Zarządzenie Nr 13/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 marca 2004 r.

w sprawie: unormowania czasu przyjęć interesantów.
Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2004.pdf - 30 KB   29.822 KB

Zarządzenie Nr 12/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1...

w sprawie: powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szydłowcu.

Zarządzenie Nr 11/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 marca 2004 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 17/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 października 2003 r.
Załączniki
Zarządzenie Nr 11/2004.pdf - 30 KB   29.120 KB

Zarządzenie Nr 10/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 marca 2004 r.

w sprawie: wprowadzenia obowiązku sporządzania sprawozdań miesięcznych z wykonania budżetu w roku 2004.
Załączniki
Zarządzenie Nr 10/2004.pdf - 29 KB   28.715 KB

Zarządzenie Nr 9/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru przez remontowych w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 9/2004.pdf - 29 KB   28.202 KB

Zarządzenie Nr 8/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej.
Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2004.pdf - 93 KB   92.632 KB

Zarządzenie Nr 7/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.
Załączniki
Zarządzenie Nr 7/2004.pdf - 99 KB   98.569 KB

Zarządzenie Nr 6/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie: powołania komisji d/s przeglądu wykonanych zalesień gruntów porolnych i nieużytków, dotowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Załączniki
Zarządzenie Nr 6/2004.pdf - 152 KB   151.389 KB

Zarządzenie Nr 5/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie: ustalenia "Regulaminu przyznawania dotacji na częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych i nieużytków w 2004 roku".
Załączniki
Zarządzenie Nr 5/2004.pdf - 128 KB   127.109 KB
Załącznik.pdf - 37 KB   36.419 KB

Zarządzenie Nr 4/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 lutego 2004 r.

w sprawie: określenia stanowisk pracy, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 4/2004.pdf - 30 KB   29.210 KB

Zarządzenie Nr 3/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 lutego 2004 r.

w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2004.pdf - 27 KB   26.607 KB

Zarządzenie Nr 2/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 3 lutego 2004 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. nadzoru i koordynacji termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.
Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2004.pdf - 34 KB   33.785 KB

Zarządzenie Nr 1/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 stycznia 2004 r.

w sprawie: powołania komisji do spraw przekazania dokumentacji.
Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2004.pdf - 79 KB   78.467 KB