Uchwała Nr XIII/94/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/80/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2004 rok .

Załączniki
Uchwała nr XIII/94/04 - 31 KB   30.208 KB

Uchwała Nr XIII/93/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Załączniki
Uchwała nr XIII/93/04 - 33 KB   32.305 KB

Uchwała Nr XIII/92/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2004 r.

Załączniki
Uchwała nr XIII/92/04 - 38 KB   37.591 KB
Załącznik - 36 KB   35.316 KB

Uchwała Nr XIII/91/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie: wskazania banku do wykonywania kompleksowej obsługi budżetu Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała nr XIII/91/04 - 29 KB   28.952 KB

Uchwała Nr XIII/90/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie: ustalenia dla  pracowników   Rodzinnego  Domu  Dziecka w Wysokiej  kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu, określonych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.
Załączniki
Uchwała nr XIII/90/04 - 32 KB   31.576 KB

Uchwała Nr XIII/89/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie: przekazania Skarbowi Państwa na własność w drodze darowizny lokalu użytkowego Nr 3b zlokalizowanego w budynku administracyjnym położonym w Szydłowcu przy Pl. M. Konopnickiej 7 na działce nr 4153/5.
Załączniki
Uchwała nr XIII/89/04 - 33 KB   32.580 KB

Uchwała Nr XIII/88/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr XIII/88/04 - 30 KB   29.255 KB

Uchwała Nr XIII/87/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie: przyjęcia Statutu  Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr XIII/87/04 - 29 KB   28.468 KB

Uchwała Nr XII/86/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 lutego 2004 r.

w sprawie: zmiany nazwy szkoły.

Załączniki
Uchwała nr XII/86/04 - 30 KB   29.236 KB

Uchwała Nr XII/85/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 lutego 2004 r.

w sprawie: zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu.

Załączniki
Uchwała nr XII/85/04 - 44 KB   43.986 KB
Załącznik - 28 KB   27.535 KB

Uchwała Nr XII/84/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 lutego 2004 r.

w sprawie: zmiany składu doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej.

Załączniki
Uchwała nr XII/84/04 - 31 KB   30.424 KB

Uchwała Nr XII/83/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 lutego 2004 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2004 rok.

Załączniki
Uchwała nr XII/83/04 - 28 KB   27.786 KB

Uchwała Nr XII/82/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 lutego 2004 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2004 rok.

Załączniki
Uchwała nr XII/82/04 - 28 KB   27.663 KB

Uchwała Nr XII/81/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 lutego 2004 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2004 rok.

Załączniki
Uchwała nr XII/81/04 - 40 KB   39.720 KB