Uchwała Nr XVI/127/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: zamiany gruntów między Gminą Miasta Szydłowca, a Powiatem Szydłowieckim położonych na terenie miasta Szydłowca przy ul. Staszica – osiedle „Wschód”.
Załączniki
Uchwała nr XVI/127/04 - 33 KB   32.951 KB

Uchwała Nr XVI/126/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr XVI/126/04 - 28 KB   28.045 KB

Uchwała Nr XVI/125/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2004 r.
Załączniki
Uchwała nr XVI/125/04 - 30 KB   29.706 KB
Załącznik - 24 KB   23.588 KB

Uchwała Nr XVI/124/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: gromadzenia środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym - środka specjalnego - przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2004 r.
Załączniki
Uchwała nr XVI/124/04 - 33 KB   32.945 KB

Uchwała Nr XVI/123/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2004 r.
Załączniki
Uchwała nr XVI/123/04 - 69 KB   68.349 KB
Załącznik - 37 KB   36.158 KB

Uchwała Nr XVI/122/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/95/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie: przekazania Gminie Jastrząb mienia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jastrzębiu i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Gąsawach Rządowych.
Załączniki
Uchwała nr XVI/122/04 - 35 KB   34.104 KB

Uchwała Nr XVI/121/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu z późniejszymi zmianami.
Załączniki
Uchwała nr XVI/121/04 - 31 KB   30.813 KB

Uchwała Nr XVI/120/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu z późniejszymi zmianami.
Załączniki
Uchwała nr XVI/120/04 - 32 KB   31.883 KB

Uchwała Nr XVI/119/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: nadania statutu dwuletniemu ogólnokształcącemu liceum uzupełniającemu na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
Załączniki
Uchwała nr XVI/119/04 - 30 KB   29.602 KB
Załącznik - 124 KB   124.831 KB

Uchwała Nr XVI/118/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XV/110/2004 z dnia 26 maja 2004r. w sprawie: nadania dwuletniemu ogólnokształcącemu liceum uzupełniającemu na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
Załączniki
Uchwała nr XVI/118/04 - 30 KB   29.489 KB

Uchwała Nr XV/117/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr XV/117/04 - 28 KB   27.656 KB

Uchwała Nr XV/116/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie: przyjęcia rezygnacji Pana Jana Guli z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr XV/116/04 - 28 KB   27.811 KB

Uchwała Nr XV/115/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/8/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z późniejszymi zmianami.
Załączniki
Uchwała nr XV/115/04 - 32 KB   31.400 KB

Uchwała Nr XV/114/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Załączniki
Uchwała nr XV/114/04 - 35 KB   34.978 KB

Uchwała Nr XV/113/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2004 r.

Załączniki
Uchwała nr XV/113/04 - 37 KB   36.458 KB
Załącznik1 - 91 KB   90.247 KB
Załącznik2 - 44 KB   43.619 KB

Uchwała Nr XV/112/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2004 r.
Załączniki
Uchwała nr XV/112/04 - 47 KB   46.897 KB
Załącznik1 - 31 KB   31.028 KB
Załącznik2 - 34 KB   33.879 KB
Załącznik3 - 37 KB   37.048 KB

Uchwała Nr XV/111/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/157/2001 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr XV/111/04 - 32 KB   31.697 KB
Załącznik - 25 KB   24.996 KB

Uchwała Nr XV/110/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie: nadania statutu dwuletniemu ogólnokształcącemu liceum uzupełniającemu na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
Załączniki
Uchwała nr XV/110/04 - 31 KB   30.415 KB

Uchwała Nr XV/109/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie: powołania dwuletniego ogólnokształcącego liceum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
Załączniki
Uchwała nr XV/109/04 - 34 KB   34.517 KB
Załącznik - 27 KB   26.470 KB

Uchwała Nr XV/108/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie: uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla powiatu szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr XV/108/04 - 34 KB   34.014 KB

Uchwała Nr XV/107/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie: zbycia mienia Powiatu Szydłowieckiego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków m. Szydłowca jako działka nr 4383/1 o pow. 0,0685 ha.
Załączniki
Uchwała nr XV/107/04 - 32 KB   31.744 KB

Uchwała Nr XV/106/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr XV/106/04 - 32 KB   29.466 KB

Uchwała Nr XV/105/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała nr XV/105/04 - 29 KB   28.531 KB
Załącznik 1 - 60 KB   59.574 KB

Uchwała Nr XV/104/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr XV/104/04 - 32 KB   31.102 KB
Załącznik 1 - 43 KB   42.577 KB

Uchwała Nr XIV/103/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr XIV/103/04 - 30 KB   29.511 KB

Uchwała Nr XIV/102/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr XIV/102/04 - 29 KB   28.197 KB

Uchwała Nr XIV/101/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2004 r.
Załączniki
Uchwała nr XIV/101/04 - 64 KB   63.883 KB
Załącznik 1 - 28 KB   27.739 KB
Załącznik 2 - 31 KB   30.519 KB

Uchwała Nr XIV/100/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/81/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2004 rok.
Załączniki
Uchwała nr XIV/100/04 - 31 KB   30.820 KB

Uchwała Nr XIV/99/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/8/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z późniejszymi zmianami.

Załączniki
Uchwała nr XIV/99/04 - 32 KB   31.872 KB

Uchwała Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2004 rok.
Załączniki
Uchwała nr XIV/98/04 - 30 KB   29.976 KB
Załącznik - 30 KB   29.597 KB

Uchwała Nr XIV/97/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie: opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Załączniki
Uchwała nr XIV/97/04 - 37 KB   36.091 KB

Uchwała Nr XIV/96/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie: ustalenia dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu, określonych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.
Załączniki
Uchwała nr XIV/96/04 - 32 KB   31.820 KB

Uchwała Nr XIV/95/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie: przekazania Gminie Jastrząb mienia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jastrzębiu i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Gąsawach Rządowych.
Załączniki
Uchwała nr XIV/95/04 - 36 KB   35.229 KB