główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVIII/141/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2004 r.
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVIII/140/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: wyrażenia stanowiska Rady Powiatu w Szydłowcu dotyczącego zmiany ustawy
o rehabilitacji oraz zmianie niektórych ustaw.
Załączniki:
Uchwała nr XVIII/140/04 - 33 KB 32 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XVIII/139/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku „DOM NAUCZYCIELA” zlokalizowanym na działce nr 1824/5 o pow. 0,0921 ha położonej w Szydłowcu przy ul. Kościuszki Nr 39 B na rzecz dotychczasowych najemców.
Załączniki:
Uchwała nr XVIII/139/04 - 32 KB 31 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XVIII/138/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
artykuł nr 5

Uchwała Nr XVIII/137/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
Załączniki:
Uchwała nr XVIII/137/04 - 43 KB 43 KB