Uchwała Nr XIX/150/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie: wydatków budżetu powiatu szydłowieckiego, które w 2004 r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego.
Załączniki
Uchwała nr XIX/150/04 - 30 KB   29.506 KB
Załącznik - 25 KB   24.922 KB

Uchwała Nr XIX/149/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2004 r.
Załączniki
Uchwała nr XIX/149/04 - 59 KB   58.147 KB
Załącznik1 - 27 KB   26.959 KB
Załącznik2 - 41 KB   40.553 KB
Załącznik3 - 31 KB   30.773 KB

Uchwała Nr XIX/148/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/65/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr XIX/148/04 - 29 KB   28.559 KB

Uchwała Nr XIX/147/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie: maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki w 2005 r.
Załączniki
Uchwała nr XIX/147/04 - 34 KB   33.504 KB
Załącznik - 28 KB   27.731 KB

Uchwała Nr XIX/146/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat ponoszonych na utrzymanie dzieci lub osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych.
Załączniki
Uchwała nr XIX/146/04 - 32 KB   31.499 KB
Załącznik - 27 KB   26.728 KB

Uchwała Nr XIX/145/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2004 rok.
Załączniki
Uchwała nr XIX/145/04 - 30 KB   29.658 KB
Załącznik - 30 KB   30.122 KB

Uchwała Nr XIX/144/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Szydłowcu na 2005 rok.
Załączniki
Uchwała nr XIX/144/04 - 29 KB   28.125 KB
Załącznik - 26 KB   25.814 KB

Uchwała Nr XIX/143/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania GMINIE OROŃSKO na własność mienia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orońsku.
Załączniki
Uchwała nr XIX/143/04 - 32 KB   31.309 KB

Uchwała Nr XIX/142/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2005 rok.

Uchwała Nr XVIII/141/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2004 r.
Załączniki
Uchwała nr XVIII/141/04 - 57 KB   56.339 KB
Załącznik - 40 KB   39.294 KB

Uchwała Nr XVIII/140/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: wyrażenia stanowiska Rady Powiatu w Szydłowcu dotyczącego zmiany ustawy
o rehabilitacji oraz zmianie niektórych ustaw.
Załączniki
Uchwała nr XVIII/140/04 - 33 KB   32.405 KB

Uchwała Nr XVIII/139/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku „DOM NAUCZYCIELA” zlokalizowanym na działce nr 1824/5 o pow. 0,0921 ha położonej w Szydłowcu przy ul. Kościuszki Nr 39 B na rzecz dotychczasowych najemców.
Załączniki
Uchwała nr XVIII/139/04 - 32 KB   31.432 KB

Uchwała Nr XVIII/138/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
Załączniki
Uchwała nr XVIII/138/04 - 29 KB   29.106 KB
Załącznik - 48 KB   47.597 KB

Uchwała Nr XVIII/137/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
Załączniki
Uchwała nr XVIII/137/04 - 43 KB   42.550 KB

Uchwała Nr XVIII/136/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: określenia trybu prac oraz procedury uchwalania budżetu.
Załączniki
Uchwała nr XVIII/136/04 - 30 KB   30.084 KB
Załącznik - 45 KB   45.030 KB

Uchwała Nr XVIII/135/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: wyrażenia woli przekazania instytucji kultury – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr XVIII/135/04 - 30 KB   29.450 KB