Uchwała Nr XXI/165/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 marca 2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia uchwały Rady Społecznej przy SP ZZOZ w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXI/165/05.pdf   29.357 KB
Załącznik.pdf   45.445 KB

Uchwała Nr XXI/164/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 marca 2005 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu w Szydłowcu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na bieżącą obsługę budżetu Powiatu Szydłowieckiego: Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych i państwowych funduszy celowych na lata 2005 - 2008.
Załączniki
Uchwała Nr XXI/164/05.pdf   29.646 KB

Uchwała Nr XXI/163/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 marca 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2005 r.
Załączniki
Uchwała Nr XXI/163/05.pdf   57.954 KB

Uchwała Nr XXI/162/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 marca 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2005 r.
Załączniki
Uchwała Nr XXI/162/05.pdf   39.000 KB

Uchwała Nr XXI/161/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 marca 2005 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2005 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXI/161/05.pdf   28.346 KB
Załącznik1.pdf   31.926 KB
Załącznik2.pdf   31.774 KB
Załącznik3.pdf   32.206 KB

Uchwała Nr XXI/160/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 marca 2005 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu z późniejszymi zmianami.
Załączniki
Uchwała Nr XXI/160/05.pdf   31.213 KB

Uchwała Nr XXI/159/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 marca 2005 r.

w sprawie: obsadzenia mandatu radnego.
Załączniki
Uchwała nr XXI/159/05.pdf   30.164 KB

Uchwała Nr XX/158/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2005r.
Załączniki
Uchwała nr XX/158/05.pdf   69.794 KB
Załącznik1.pdf   28.861 KB
Załącznik2.pdf   23.622 KB
Załącznik3.pdf   29.305 KB
Załącznik4.pdf   38.395 KB
Załącznik5.pdf   28.830 KB

Uchwała Nr XX/157/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie : ustalenia diet zryczałtowanych dla Radnych Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr XX/157/05.pdf   32.524 KB

Uchwała Nr XX/156/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagrody Starosty dla nauczycieli
i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
Załączniki
Uchwała nr XX/156/05.pdf   31.163 KB
Załącznik.pdf   33.950 KB

Uchwała Nr XX/154/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki na rok 2005.
Załączniki
Uchwała nr XX/154/05.pdf   31.012 KB
Załącznik.pdf   66.200 KB

Uchwała Nr XX/153/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Załączniki
Uchwała nr XX/153/05.pdf   32.763 KB

Uchwała Nr XX/152/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2005 rok.
Załączniki
Uchwała nr XX/152/05.pdf   27.616 KB
Załącznik.pdf   35.509 KB

Uchwała Nr XX/151/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Załączniki
Uchwała nr XX/151/05.pdf   28.542 KB

Uchwała Nr XX/155/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
Załączniki
Uchwała nr XX/155/05.pdf   30.678 KB