Uchwała Nr XXV/202/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 września 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2005 r.
Załączniki
Uchwała Nr XXV/202/05.pdf   120.527 KB
Załącznik1.pdf   116.145 KB
Załącznik2.pdf   97.236 KB

Uchwała Nr XXV/201/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 września 2005 r.

w sprawie: ustalenia formy organizacyjno - prawnej jednostek organizacyjnych Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała Nr XXV/201/05.pdf   96.731 KB

Uchwała Nr XXV/200/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 września 2005 r.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania Gminie Szydłowiec na własność mienia stanowiącego własność Powiatu Szydłowieckiego położonego na terenie miasta Szydłowca w drodze darowizny.
Załączniki
Uchwała Nr XXV/200/05.pdf   102.523 KB

Uchwała Nr XXIV/199/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania Gminie Szydłowiec na własność mienia stanowiącego własność Powiatu Szydłowieckiego położonego na terenie miasta Szydłowca w drodze darowizny.
Załączniki
Uchwała Nr XXIV/199/05.pdf   32.930 KB

Uchwała Nr XXIV/198/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego od gminy Jastrząb.
Załączniki
Uchwała Nr XXIV/198/05.pdf   27.955 KB
Załącznik.pdf   29.442 KB

Uchwała Nr XXIV/197/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego od gminy Chlewiska.
Załączniki
Uchwała Nr XXIV/197/05.pdf   28.178 KB
Załącznik.pdf   30.854 KB

Uchwała Nr XXIV/196/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2005r.
Załączniki
Uchwała Nr XXIV/196/05.pdf   68.850 KB
Załącznik1.pdf   34.795 KB
Załącznik2.pdf   34.798 KB
Załącznik3.pdf   54.252 KB
Załącznik4.pdf   34.112 KB

Uchwała Nr XXIV/195/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała Nr XXIV/195/05.pdf   35.756 KB

Uchwała Nr XXIV/194/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie: przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
Załączniki
Uchwała Nr XXIV/194/05.pdf   32.207 KB

Uchwała Nr XXIV/193/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Szydłowieckiego położonych w Szydłowcu przy ul. Iłżeckiej.
Załączniki
Uchwała Nr XXIV/193/05.pdf   31.786 KB

Uchwała Nr XXIV/192/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2005 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXIV/192/05.pdf   32.144 KB
Załącznik.pdf   30.039 KB

Uchwała Nr XXIV/191/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała Nr XXIV/191/05.pdf   34.086 KB

Uchwała Nr XXIV/190/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie: rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego za I półrocze 2005 roku.
Załączniki
Uchwała Nr XXIV/190/05.pdf   30.164 KB
Załącznik.pdf   360.041 KB