Uchwała Nr XXVII/217/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu z późniejszymi zmianami.
Załączniki
Uchwała Nr XXVII/217/05.pdf   100.220 KB

Uchwała Nr XXVII/216/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu z późniejszymi zmianami.
Załączniki
Uchwała Nr XXVII/216/05.pdf   100.821 KB

Uchwała Nr XXVII/215/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki na rok 2006.
Załączniki
Uchwała Nr XXVII/215/05.pdf   97.537 KB
Załącznik.pdf   144.947 KB

Uchwała Nr XXVII/214/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2005 r.
Załączniki
Uchwała Nr XXVII/214/05.pdf   137.130 KB
Załącznik1.pdf   91.063 KB
Załącznik2.pdf   117.748 KB
Załącznik3.pdf   99.702 KB

Uchwała Nr XXVII/213/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała Nr XXVII/213/05.pdf   98.909 KB

Uchwała Nr XXVII/212/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2005 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXVII/212/05.pdf   98.928 KB
Załącznik.pdf   96.096 KB

Uchwała Nr XXVII/211/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki w 2006 r.
Załączniki
Uchwała Nr XXVII/211/05.pdf   102.565 KB

Uchwała Nr XXVII/210/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2006 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXVII/210/05.pdf   96.382 KB
Załącznik.pdf   88.084 KB

Uchwała Nr XXVII/209/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2006 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXVII/209/05.pdf   120.854 KB
Załącznik1.pdf   124.587 KB
Załącznik2.pdf   161.939 KB
Załącznik3.pdf   82.864 KB
Załącznik4.pdf   114.343 KB
Załącznik5.pdf   90.760 KB
Załącznik6.pdf   74.095 KB
Załącznik7.pdf   101.542 KB
Załącznik8.pdf   113.876 KB
Załącznik9.pdf   97.611 KB
Załącznik10.pdf   78.819 KB
Informacja o stanie mienia powiatowego.pdf   98.370 KB

Uchwała Nr XXVI/208/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 4 listopada 2005 r.

w sprawie: uchwalenia programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2006.
Załączniki
Uchwała Nr XXVI/208/05.pdf   95.584 KB
Załącznik.pdf   115.695 KB

Uchwała Nr XXVI/207/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 4 listopada 2005 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Miasta Szydłowca nieruchomości położonej w Szydłowcu przy Placu Marii Konopnickiej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4153/10 o pow.0.0219 ha stanowiącej własność Gminy Miasta Szydłowca zgodnie z KW Nr 707 w drodze darowizny na własność.
Załączniki
Uchwała Nr XXVI/207/05.pdf   100.265 KB

Uchwała Nr XXVI/206/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 4 listopada 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2005 r.
Załączniki
Uchwała Nr XXVI/206/05.pdf   131.913 KB
Załącznik1.pdf   91.038 KB
Załącznik2.pdf   116.970 KB
Załącznik3.pdf   99.653 KB

Uchwała Nr XXVI/205/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 4 listopada 2005 r.

w sprawie: powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe.
Załączniki
Uchwała Nr XXVI/205/05.pdf   96.527 KB

Uchwała Nr XXVI/204/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 4 listopada 2005 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXVI/204/05.pdf   105.188 KB
Załącznik1.pdf   258.535 KB
Załącznik2.pdf   545.204 KB
Załącznik3.pdf   59.532 KB
Załącznik4.pdf   44.661 KB

Uchwała Nr XXVI/203/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 4 listopada 2005 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2005 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXVI/203/05.pdf   98.849 KB
Załącznik.pdf   95.778 KB