Ogłoszenie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu o powierzchni 0,45 ha i piętrzenie wód własnych na działce oznaczonej numerem 198, położonej w m. Kuźnia Wieś, gmina Jastrząb zgodnie z prz


Dostępne kategorie:
Rok 2012
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004