Uchwała Nr XXIX/238/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/238/06.pdf   84.004 KB

Uchwała Nr XXIX/237/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2006 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/237/06.pdf   83.176 KB
Załącznik.pdf   97.109 KB

Uchwała Nr XXIX/236/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2006 r.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/236/06.pdf   116.918 KB
Załącznik1.pdf   324.824 KB
Załącznik2.pdf   116.146 KB

Uchwała Nr XXIX/235/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II / 8 / 2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z późniejszymi zmianami.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/235/06.pdf   82.269 KB

Uchwała Nr XXIX/234/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II / 8 / 2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z późniejszymi zmianami.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/234/06.pdf   83.334 KB

Uchwała Nr XXIX/233/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia uchwały Rady Społecznej przy SP ZZOZ w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/233/06.pdf   78.813 KB
Załącznik.pdf   816.609 KB

Uchwała Nr XXIX/232/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/232/06.pdf   83.152 KB
Załącznik.pdf   78.381 KB

Uchwała Nr XXIX/231/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/231/06.pdf   82.274 KB
Załącznik.pdf   116.120 KB

Uchwała Nr XXIX/230/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „SKAŁKA” w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/230/06.pdf   84.087 KB
Załącznik.pdf   116.819 KB

Uchwała Nr XXIX/229/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/229/06.pdf   82.603 KB
Załącznik.pdf   81.613 KB

Uchwała Nr XXIX/228/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/228/06.pdf   83.044 KB
Załącznik.pdf   73.019 KB

Uchwała Nr XXIX/227/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007 w Powiecie Szydłowieckim.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/227/06.pdf   77.672 KB
Załącznik.pdf   190.803 KB

Uchwała Nr XXIX/226/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2006 / 2007 w Powiecie Szydłowieckim.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/226/06.pdf   78.921 KB
Załącznik.pdf   194.787 KB

Uchwała Nr XXIX/225/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumenta w Szydłowcu za 2005 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/225/06.pdf   79.312 KB
Załącznik.pdf   119.282 KB

Uchwała Nr XXIX/224/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/224/06.pdf   87.700 KB

Uchwała Nr XXVIII/223/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2006r.
Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/223/06.pdf   126.401 KB
Załącznik1.pdf   115.193 KB
Załącznik2.pdf   96.792 KB

Uchwała Nr XXVIII/222/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Miasta Szydłowca nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Książek Stary oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 5699/1 o pow. 3016 m2 i nr 5699/2 o pow. 377 m2 stanowiących własność Gminy Miasta Szydłowiec zgodnie z KW Nr 11605 w drodze darowizny na własność.
Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/222/06.pdf   99.527 KB

Uchwała Nr XXVIII/221/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006 w Powiecie Szydłowieckim.
Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/221/06.pdf   97.481 KB

Uchwała Nr XXVIII/220/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie: zwiększenia wartości jednego punktu w złotych w punktowym systemie wynagradzania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/220/06.pdf   98.355 KB
Załącznik.pdf   77.342 KB

Uchwała Nr XXVIII/219/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2006 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/219/06.pdf   96.379 KB
Załącznik1.pdf   90.757 KB
Załącznik2.pdf   89.342 KB
Załącznik3.pdf   89.581 KB

Uchwała Nr XXVIII/218/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2006 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/218/06.pdf   95.447 KB
Załącznik.pdf   88.876 KB