Uchwała Nr XXXI/249/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXXI/249/06.pdf   87.192 KB
Załącznik.pdf   149.179 KB

Uchwała Nr XXXI/248/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2006 r.
Załączniki
Uchwała Nr XXXI/248/06.pdf   126.688 KB
Załącznik1.pdf   75.930 KB
Załącznik2.pdf   101.688 KB
Załącznik3.pdf   121.115 KB
Załącznik4.pdf   100.184 KB
Załącznik5.pdf   77.281 KB

Uchwała Nr XXXI/247/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej.
Załączniki
Uchwała Nr XXXI/247/06.pdf   87.143 KB

Uchwała Nr XXXI/246/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Wysokiej.
Załączniki
Uchwała Nr XXXI/246/06.pdf   84.368 KB
Załącznik.pdf   101.535 KB

Uchwała Nr XXXI/245/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXXI/245/06.pdf   58.723 KB
Załącznik.pdf   108.851 KB

Uchwała Nr XXXI/244/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie : nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXXI/244/06.pdf   84.313 KB
Załącznik.pdf   100.979 KB

Uchwała Nr XXXI/243/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2006 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXXI/243/06.pdf   87.296 KB
Załącznik.pdf   96.620 KB

Uchwała Nr XXXI/242/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2006/2007 w Powiecie Szydłowieckim przyjętych uchwałą Nr XXIX/226/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.
Załączniki
Uchwała Nr XXXI/242/06.pdf   101.136 KB
Załącznik.pdf   255.181 KB

Uchwała Nr XXX/241/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Załączniki
Uchwała Nr XXX/241/06.pdf   86.711 KB

Uchwała Nr XXX/240/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2006r.
Załączniki
Uchwała Nr XXX/240/06.pdf   125.129 KB
Załącznik1.pdf   48.037 KB
Załącznik2.pdf   659.889 KB
Załącznik3.pdf   335.840 KB

Uchwała Nr XXX/239/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXX/239/06.pdf   84.324 KB