Uchwała Nr XXXII/256/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
Załączniki
Uchwała Nr XXXII/256/06.pdf   93.203 KB

Uchwała Nr XXXII/255/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2006 r.
Załączniki
Uchwała Nr XXXII/255/06.pdf   135.010 KB
Załącznik1.pdf   102.248 KB
Załącznik2.pdf   126.730 KB
Załącznik3.pdf   101.534 KB

Uchwała Nr XXXII/254/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie: przyjęcia Statutu Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała Nr XXXII/254/06.pdf   84.165 KB
Załącznik.pdf   191.622 KB

Uchwała Nr XXXII/253/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie: uchwalenia zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2006 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXXII/253/06.pdf   87.162 KB
Załącznik.pdf   95.781 KB

Uchwała Nr XXXII/252/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Społecznej przy SP ZZOZ w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXXII/252/06.pdf   84.934 KB
Załącznik.pdf   80.682 KB

Uchwała Nr XXXII/251/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.
Załączniki
Uchwała Nr XXXII/251/06.pdf   88.932 KB
Załącznik.pdf   97.625 KB

Uchwała Nr XXXII/250/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie: rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego za I półrocze 2006 roku.
Załączniki
Uchwała Nr XXXII/250/06.pdf   86.362 KB
Załącznik.pdf   443.179 KB