Uchwała Nr IX/47/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie: umorzenia zobowiązań publicznoprawnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu wobec Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiące zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego będącego podstawą do restrukturyzacji tych należności.
Załączniki
Uchwała Nr IX/47/2007.pdf   84.575 KB

Uchwała Nr IX/46/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2007 r.
Załączniki
Uchwała Nr IX/46/2007.pdf   119.846 KB
Załącznik Nr 1.pdf   84.953 KB
Załącznik Nr 1a.pdf   79.789 KB
Załącznik Nr 2.pdf   60.851 KB
Załącznik Nr 3.pdf   66.146 KB
Załącznik Nr 4.pdf   115.297 KB

Uchwała Nr IX/45/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie: przyjęcia Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Skałka” w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr IX/45/2007.pdf   83.623 KB
Załącznik.pdf   126.775 KB

Uchwała Nr IX/44/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007 rok.
Załączniki
Uchwała Nr IX/44/2007.pdf   83.636 KB
Załącznik.pdf   98.351 KB

Uchwała Nr IX/43/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego funkcjonowania Sądu Rejonowego w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr IX/43/2007.pdf   81.477 KB
Załącznik.pdf   82.013 KB

Uchwała Nr VIII/42/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2007 r.
Załączniki
Uchwała Nr VIII/42/2007.pdf   132.542 KB
Załącznik Nr 1.pdf   379.401 KB
Załącznik Nr 1a.pdf   244.810 KB

Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: stanowiska Rady Powiatu w Szydłowcu dotyczącego rozbudowy drogi nr 7 do parametrów drogi ekspresowej (S7).
Załączniki
Uchwała Nr VIII/41/2007.pdf   83.253 KB
Załącznik.pdf   84.427 KB

Uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV / 152 / 2001 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała Nr VIII/40/2007.pdf   87.967 KB

Uchwała Nr VIII/39/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumenta w Szydłowcu za 2006 rok.
Załączniki
Uchwała Nr VIII/39/2007.pdf   81.550 KB
Załącznik Nr 1.pdf   76.333 KB

Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2007 r.
Załączniki
Uchwała Nr VII/38/2007.pdf   58.643 KB
Załącznik Nr 1.pdf   34.484 KB
Załącznik Nr 1a.pdf   28.548 KB
Załącznik Nr 2.pdf   19.012 KB
Załącznik Nr 3.pdf   21.797 KB
Załącznik Nr 4.pdf   34.412 KB
Załącznik Nr 5.pdf   38.633 KB

Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 kwietnia 2007 r.

w sprawie: zmiany nazw Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr VII/37/2007.pdf   30.976 KB

Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 kwietnia 2007 r.

w sprawie: stanowiska Rady Powiatu w Szydłowcu dotyczące sytuacji finansowej domów pomocy społecznej.
Załączniki
Uchwała Nr VII/36/2007.pdf   26.994 KB
Załącznik.pdf   24.841 KB

Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 kwietnia 2007 r.

w sprawie: stanowiska Rady Powiatu w Szydłowcu dotyczącego przebudowy dworca kolejowego na Stacji Kolejowej PKP w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr VII/35/2007.pdf   27.079 KB
Załącznik.pdf   21.529 KB

Uchwała Nr VII/34/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr VII/34/2007.pdf   26.827 KB

Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 2 kwietnia 2007 r.

w sprawie: intencyjnego zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu szydłowieckiego na lata 2008 - 2009 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie jakości usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu”.
Załączniki
Uchwała Nr VI/33/2007.pdf   36.577 KB
Załącznik Nr 1.pdf   21.155 KB
Załącznik Nr 2.pdf   380.651 KB

Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 2 kwietnia 2007 r.

w sprawie: intencyjnego zobowiązania do zaplanowania środków w budżetach na lata 2008, 2009 oraz 2010 rok umożliwiających realizację projektu pn. „ Rozwój Zasobów Ludzkich Powiatu Szydłowieckiego” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Załączniki
Uchwała Nr VI/32/2007.pdf   33.876 KB

Uchwała Nr VI/31/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 2 kwietnia 2007 r.

w sprawie: powiadomienia skarbnika i sekretarza powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Załączniki
Uchwała Nr VI/31/2007.pdf   29.073 KB