Uchwała Nr X/55/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie: przystąpienia Powiatu Szydłowieckiego do partnerskiej współpracy z Gminą Szaterniki w Republice Litewskiej.
Załączniki
Uchwała Nr X/55/2007.pdf   84.403 KB
Załącznik Nr 1.pdf   109.952 KB

Uchwała Nr X/54/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie: określenia trybu prac oraz procedury uchwalania budżetu.
Załączniki
Uchwała Nr X/54/2007.pdf   86.647 KB
Załącznik Nr 1.pdf   99.596 KB

Uchwała Nr X/53/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2007 r.
Załączniki
Uchwała Nr X/53/2007.pdf   168.205 KB
Załącznik Nr 1.pdf   208.189 KB
Załącznik Nr 1a.pdf   83.773 KB
Załącznik Nr 2.pdf   66.688 KB
Załącznik Nr 3.pdf   60.228 KB
Załącznik Nr 4.pdf   64.622 KB
Załącznik Nr 5.pdf   114.552 KB
Załącznik Nr 6.pdf   110.137 KB
Załącznik Nr 7.pdf   115.583 KB

Uchwała Nr X/52/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie: przekazania Gminie Chlewiska nieruchomości Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chlewiskach wraz z nieruchomościami Punktów Lekarskich w Ostałówku i Stefankowie w drodze darowizny.
Załączniki
Uchwała Nr X/52/2007.pdf   88.563 KB

Uchwała Nr X/51/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie: uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pn. „Bezpieczny Powiat Szydłowiecki” na lata 2007 - 2010 w ramach Rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.
Załączniki
Uchwała Nr X/51/2007.pdf   86.054 KB
Załącznik Nr 1.pdf   261.531 KB

Uchwała Nr X/50/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2007 r.

sprawie: ustalenia opłat za usuwanie pojazdów i ich parkowanie na terenie powiatu szydłowieckiego.
Załączniki
Uchwała Nr X/50/2007.pdf   96.092 KB
Załącznik Nr 1.pdf   84.778 KB

Uchwała Nr X/49/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007 rok.
Załączniki
Uchwała Nr X/49/2007.pdf   88.088 KB
Załącznik Nr 1.pdf   97.389 KB

Uchwała Nr X/48/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie: rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego za I półrocze 2007 roku.
Załączniki
Uchwała Nr X/48/2007.pdf   86.509 KB
Załącznik Nr 1.pdf   475.021 KB
Załącznik Nr 2.pdf   699.076 KB