Zarządzenie Nr 38/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie: zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Załączniki
Zarządzenie Nr 38/2002.pdf   248.331 KB

Zarządzenie Nr 37/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie: ograniczenia wydatków budżetowych ponoszonych przez Starostwo z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe.
Załączniki
Zarządzenie Nr 37/2002.pdf   293.256 KB

Zarządzenie Nr 36/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 grudnia 2002 r.

w sprawie: unormowania czasu pracy pracowników obsługi - sprzątaczek.
Załączniki
Zarządzenie Nr 36/2002.pdf   171.521 KB

Zarządzenie Nr 35/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie zapyatnia o cenę o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 200 000 zł na adaptację Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 35/2002.pdf   220.248 KB

Zarządzenie Nr 34/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 grudnia 2002 r.

w sprawie: wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu Zakładowego Planu Kont.
Załączniki
Zarządzenie Nr 34/2002.pdf   157.727 KB

Zarządzenie Nr 33/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie: powołania komisji do otwarcia gabinetów i biurek Starosty i Wicestarosty.
Załączniki
Zarządzenie Nr 33/2002.pdf   140.476 KB

Zarządzenie Nr 32/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej.
Załączniki
Zarządzenie Nr 32/2002.pdf   119.413 KB

Zarządzenie Nr 31/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 listopada 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykoanie zadania pn.: udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 200 000 zł na adaptację Zakładu Pielęgancyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 31/2002.pdf   157.681 KB

Zarządzenie Nr 30/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 listopada 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na adaptację Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 30/2002.pdf   166.365 KB

Zarządzenie Nr 29/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 7 listopada 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na adaptację Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 29/2002.pdf   171.176 KB

Zarządzenie Nr 28/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 października 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowcu Nr 1 ul. Zamkowa 1 (Liceum Ogólnokształcące).
Załączniki
Zarządzenie Nr 28/2002.pdf   130.233 KB

Zarządzenie Nr 27/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 października 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji do otwarcia biurka byłego Kierownika Wydziału EZ.
Załączniki
Zarządzenie Nr 27/2002.pdf   135.131 KB

Zarządzenie Nr 26/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 października 2002 r.

w sprawie: zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Szydłowiec.
Załączniki
Zarządzenie Nr 26/2002.pdf   155.125 KB

Zarządzenie Nr 25/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 października 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn.:
zad.1. Świadzcenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2002/2003 na terenie powiatu Szydłowieckiego.
zad.2. Wykonanie mieszanki do zwalczania śliskości zimowej.
Załączniki
Zarządzenie Nr 25/2002.pdf   185.621 KB

Zarządzenie Nr 24/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 września 2002 r.

w sprawie: zamówienia publicznego na wykonanie prac scaleniowych na obiekcie: Zastronie gm. Szydłowiec etap II.
Załączniki
Zarządzenie Nr 24/2002.pdf   137.989 KB

Zarządzenie Nr 23/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 września 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn.:
zad.1. Remont drogi powiatowej Nr 34301 Pawłów-Cukrówka
zad.2. Remont drogi powiatowej Nr 34310 Ostałów-Sulistrowice.
Załączniki
Zarządzenie Nr 23/2002.pdf   180.447 KB

Zarządzenie Nr 21/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 sierpnia 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego do 30 tys. EURO na wykonanie robót drogowych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 21/2002.pdf   163.057 KB

Zarządzenie Nr 20/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 sierpnia 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego do 30 tys. EURO na wykonanie robót drogowych pn.: remont drogi powiatowej nr 34474 Dobrut-Śniadków-Lipienice.
Załączniki
Zarządzenie Nr 20/2002.pdf   149.648 KB

Zarządzenie Nr 19/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 sierpnia 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Szydłowcu ul. Zamkowa 1.
Załączniki
Zarządzenie Nr 19/2002.pdf   165.150 KB

Zarządzenie Nr 18/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 sierpnia 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji do spraw przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.
Załączniki
Zarządzenie Nr 18/2002.pdf   184.076 KB

Zarządzenie Nr 17/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 sierpnia 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: remont schodów zewnętrznych przy budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu pl. Konopnickiej 7.
Załączniki
Zarządzenie Nr 17/2002.pdf   169.518 KB

Zarządzenie Nr 16/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 lipca 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Szydłowcu ul. Zamkowa 1.
Załączniki
Zarządzenie Nr 16/2002.pdf   175.939 KB

Zarządzenie Nr 15/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 lipca 2002 r.

w sprawie: zmiany terminów potwierdzania gotowości do podjęcia zatrudnienia przez osoby bez prawa do zasiłku.
Załączniki
Zarządzenie Nr 15/2002.pdf   136.495 KB

Zarządzenie Nr 14/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 lipca 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżęj 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: remont schodów zewnętrznych przy budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7.
Załączniki
Zarządzenie Nr 14/2002.pdf   166.164 KB

Zarządzenie Nr 13/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 9 lipca 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego do 30 tys. EURO na wykonanie robót drogowych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2002.pdf   155.097 KB

Zarządzenie Nr 12/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie: zamównienia publicznego na wykonanie numerycznej mapy ewidencji grutnów wraz z budynkami obrębów: Sulistrowice, Zawonia, Rogów.
Załączniki
Zarządzenie Nr 12/2002.pdf   154.922 KB

Zarządzenie Nr 11/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie: zamównienia publicznego na wykonanie klasyfikacji grutnów po melioracji dla gm. Mirów.
Załączniki
Zarządzenie Nr 11/2002.pdf   138.894 KB

Zarządzenie Nr 10/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 maja 2002 r.

w sprawie: wprowadzenia zmiany w Inspekcji Służbowej obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych i gospodarki materiałowej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 10/2002.pdf   193.791 KB

Zarządzenie Nr 9/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 czerwca 2002 r.

w sprawie: zamówienia publicznego na wykonanie numerycznej mapy ewidencji grutnów wraz z budynkami obrębów: Huta, Majdanki, Leszczyny, Borki, Pawłów.
Załączniki
Zarządzenie Nr 9/2002.pdf   160.429 KB

Zarządzenie Nr 8/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 czerwca 2002 r.

w sprawie: zamównienia publicznego na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla m. Szydłowca etap II.
Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2002.pdf   149.074 KB

Zarządzenie Nr 7/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 maja 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: ?remont schodów zewnętrznych przy budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7?.
Załączniki
Zarządzenie Nr 7/2002.pdf   172.883 KB

Zarządzenie Nr 6/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 9 maja 2002 r.

w sprawie: zamówienia publicznego na wykonanie prac scaleniowych na obiekcie Zastronie gm. Szydłowiec.
Załączniki
Zarządzenie Nr 6/2002.pdf   147.284 KB

Zarządzenie Nr 5/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 marca 2002 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.
Załączniki
Zarządzenie Nr 5/2002.pdf   153.601 KB

Zarządzenie Nr 4/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 marca 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego do 30 tys. EURO na wykonanie robót drogowych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 4/2002.pdf   142.484 KB

Zarządzenie Nr 3/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 lutego 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji do wyboru oferty na zakup materiału sadzeniowego do zalesień grutnów porolnych w 2002 roku.
Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2002.pdf   151.063 KB

Zarządzenie Nr 2/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 lutego 2002 r.

w sprawie: powołania komisji d/s przeglądu wykonanych zalesień gruntów porolnych i nieużytków, dotowanych z Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2002.pdf   224.887 KB

Zarządzenie Nr 1/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 lutego 2002 r.

w sprawie: ustalenia „Regulaminu przyznawania dotacji na częściowe pokrycie kosztów zalesienia grutnów porolnych i nieużytków w 2002 roku”.
Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2002.pdf   165.096 KB
Załącznik.pdf   678.877 KB