Zarządzenie Nr 25/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 października 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie zadania pn.: na wykonanie drenażu opaskowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu ul. Metalowa 7.
Załączniki
Zarządzenie Nr 25/2001.pdf   275.653 KB

Zarządzenie Nr 24/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 września 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonie 2001/2002.
Załączniki
Zarządzenie Nr 24/2001.pdf   166.488 KB

Zarządzenie Nr 23/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 września 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzeniaa przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: na wykonanie drenażu opaskowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu ul. Metalowa 7.
Załączniki
Zarządzenie Nr 23/2001.pdf   265.246 KB

Zarządzenie Nr 22/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 września 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru wykonanych prac - termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 11.
Załączniki
Zarządzenie Nr 22/2001.pdf   215.572 KB

Zarządzenie Nr 21/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 września 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru wykonanych prac - adaptacja pomieszczeń na salę komputerową i multimedialną w Liceum Ogólnokształcącym w Szydłowcu ul. Zamkowa 1.
Załączniki
Zarządzenie Nr 21/2001.pdf   219.530 KB

Zarządzenie Nr 20/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 7 września 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 20/2001.pdf   186.560 KB

Zarządzenie Nr 19/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 września 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru wykonanych prac - remont łazienek w Liceum Ogólnokształcącym w Szydłowcu ul. Zamkowa 1.
Załączniki
Zarządzenie Nr 19/2001.pdf   215.149 KB

Zarządzenie Nr 18/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 lipca 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie zadania pn.: remont łazienek w Liceum Ogólnokształcącym w Szydłowcu ul. Zamkowa 1.
Załączniki
Zarządzenie Nr 18/2001.pdf   264.142 KB

Zarządzenie Nr 17/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 lipca 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie zadania pn.: adaptacja pomieszczeń na salę komputerową i Centrum Multimedialne w Liceum Ogólnokształcącym w Szydłowcu ul. Zamkowa 1.
Załączniki
Zarządzenie Nr 17/2001.pdf   289.392 KB

Zarządzenie Nr 16/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 lipca 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: remont łazienek w Liceum Ogólnokształcącym w Szydłowcu ul. Zamkowa 1.
Załączniki
Zarządzenie Nr 16/2001.pdf   254.569 KB

Zarządzenie Nr 15a/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 lipca 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: adaptacja pomieszczeń na salę komputerową i Centrum Multimedialne w Liceum Ogólnokształcące w Szydłowcu ul. Zamkowa 1.
Załączniki
Zarządzenie Nr 15a/2001.pdf   270.421 KB

Zarządzenie Nr 15/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 lipca 2001 r.

w sprawie: zamówienia publicznego na wykonanie prac rekultywacyjnych na obiekcie Ostałówek gm. Chlewiska.
Załączniki
Zarządzenie Nr 15/2001.pdf   202.639 KB

Zarządzenie Nr 14/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót drogowych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 14/2001.pdf   235.003 KB

Zarządzenie Nr 13/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: termomodernizacja budynków w Zespole Szkół Zawodowych w Szydłowcu ul. Kościuszki 11.
Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2001.pdf   264.700 KB

Zarządzenie Nr 12/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 13 czerwca 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót drogowych.
Załączniki
Zarządzenie Nr 12/2001.pdf   236.002 KB

Zarządzenie Nr 11/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 maja 2001 r.

w sprawie: zamówienia publicznego na wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej grutnów z budynkami dla obiektów:
Obiekt I Świniów gm. Szydłowiec
Obiekt II Hucisko gm. Szydłowiec
Obiekt III Koszorów, Stanisławów gm. Chlewiska
Obiekt IV Ciepła, Guzów, Łaziska gm. Orońsko
Załączniki
Zarządzenie Nr 11/2001.pdf   234.798 KB

Zarządzenie Nr 10/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 maja 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót drogowych pn.: budowa drogi powiatowej nr 34486 Łaziska-Zdziechów odcinek przez wieś Świniów.
Załączniki
Zarządzenie Nr 10/2001.pdf   213.611 KB

Zarządzenie Nr 9/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 kwietnia 2001 r.

w sprawie: zamówienia publicznego na wykonanie dokończenia prac scaleniowych na obiekcie Ostałówek.
Załączniki
Zarządzenie Nr 9/2001.pdf   207.695 KB

Zarządzenie Nr 8/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 kwietnia 2001 r.

w sprawie: ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach.
Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2001.pdf   236.541 KB

Zarządzenie Nr 7/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 marca 2001 r.

w sprawie: zamówienia publicznego na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla m. Szydłowca - etap I.
Załączniki
Zarządzenie Nr 7/2001.pdf   240.340 KB

Zarządzenie Nr 6/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 marca 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji do wyboru ofert na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w 2001 roku.
Załączniki
Zarządzenie Nr 6/2001.pdf   179.467 KB

Zarządzenie Nr 5/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 marca 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót drogowych pn.: wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych powiatu szydłowieckiego.
Załączniki
Zarządzenie Nr 5/2001.pdf   201.494 KB

Zarządzenie Nr 4/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 marca 2001 r.

w sprawie: powołania Komisji do wyboru oferty na zakup materiału sadzeniowego do zalesień grutnów porolnych w 2001 r.
Załączniki
Zarządzenie Nr 4/2001.pdf   278.644 KB

Zarządzenie Nr 3/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 lutego 2001 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. nadzoru i koordynacji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. WOP w Szydłowcu.
Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2001.pdf   662.667 KB

Zarządzenie Nr 2/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 lutego 2001 r.

w sprawie: powołania komisji d/s przeglądu wykonanych zalesień grutnów porolnych i niużytków, dotowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Załączniki
Zarządzenie Nr 2/2001.pdf   310.198 KB

Zarządzenie Nr 1/2001 Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 lutego 2001 r.

w sprawie: ustalenia „Regulaminu przyznawania dotacji na częściowe pokrycie kosztów zalesienia grutnów porolnych i nieużytków w 2001 roku”.
Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2001.pdf   52.654 KB
Załącznik.pdf   178.195 KB